Informace OSPDL ČLS JEP

Z jednání výboru OSPDL ČLS JEP s regionálními zástupci 1. června
K oboru praktického lékařství pro děti a dorost:

* Společná pracovní skupina pro vzdělávání ČPS ČLS JEP, OSPDL ČLS JEP a SPLDD ČR pracuje ve složení doc. Bronský, doc. Houšťková, prim. Hrdlička, MUDr. Cabrnochová, MUDr. Hülleová, MUDr. Šebková, MUDr. Tvrdoňová. Skupina došla k dohodě na náplni pediatrického kmene, ve kterém budou mimo jiné 3 měsíce praxe na akreditovaném pracovišti PLDD a na náplni kvalifikačního kurzu z DL na PLDD v rámci přechodného období účinnosti novelizovaného zákona o vzdělávání.

* V souvislosti se vzdělávacím programem nového oboru pediatrie je nutné vydefinovat místo PLDD, včetně podmínek k výkonu samostatného povolání PLDD – odbornost 002.

* Prakticky na všech konferencích SPLDD ČR, kterých se za OSPDL zúčastnili předsedkyně A. Šebková a místopředseda Z. Zíma, zazněla podpora oboru a byla vyjádřena nespokojenost kolegů se vzrůstajícími požadavky na nás, bez odezvy k našim připomínkám.

* Ve hře je stále pozměňovací návrh k přijaté novele zákona o vzdělávání, který by do systému vrátil obor PLDD. Nositelem pozměňovacího návrhu je ODS, z ostatních poslaneckých klubů nám na naši žádost o podporu pozměňovacího návrhu odpověděl zatím jen předseda poslaneckého klubu KSČM, který ji přislíbil. Projednání pozměňovacího návrhu v tomto volebním období je nejisté, stejně jako zájem politiků po volbách – není jasné obsazení postu ministra zdravotnictví a rozložení politických sil.

* Současná situace není jednoduchá. Stále trvá náš požadavek samostatného oboru, přesto je nutné jednat v intencích platného zákona tak, abychom pro naše pacienty a jejich rodiče zachovali co nejvíce ze zavedeného a osvědčeného systému péče.

* Na 13.července byla předsedkyním OSPDL ČLS JEP a SPLDD ČR přislíbena na jejich žádost schůzka s ministrem zdravotnictví a jeho náměstkem, prof. Prymulou. Tématem bude budoucnost primární péče o děti a dorost v ČR.

Vzdělávání
* Školitelé: 26.–27. ledna 2018, Praha (program v září – MUDr. Tomanová)


* Páteřní semináře v r. 2017:
21. 10. – Praha a Ostrava,
11. 11. – Plzeň,
25. 11. – České Budějovice.

* Páteřní semináře pro rok 2018:
Navržena byla témata kardiologie a endokrinologie. Regionální zástupci prosím dodají termíny MUDr. Tomanové.

* Respirační akademie:
7. 11. 20 17 Brno,
21. 11. 2017 Plzeň,
30. 11. 2017 Praha,
11. 1. 2018 Karlovy Vary,
16. 1. 2018 Ostrava,
23. 1. 2018 Hradec Králové,
6. 2. 2018 České Budějovice.

Mezioborová spolupráce
13.–14.10. 2017 proběhne 3. MOK PLDD, tentokrát na onkologické téma. Pojato bude od primární prevence přes včasnou diagnostiku a novinky v léčbě po připomenutí paliativní péče a po principy následného sledování a spolupráce PLDD se specialisty. Na přípravě programu se podílejí obě významná klinická dětská onkologická pracoviště, pražské i brněnské.

Různé:
* Knihovna OSPDL – bude vytvořen seznam odborných knih, které jsou v kanceláři OSPDL ČLS JEP s nabídkou možnosti zapůjčení členům OSPDL/SPLDD, dle finančních možností bude doplňováno (aktuální přírůstek: z ESPID MUDr. Šebkovou přivezen Atlas infekčních onemocnění).

Alena Šebková