Informace z regionů

V regionech stále rezonují problémy ve spolupráci se školami při omlouvání nepřítomnosti žáků při vyučování. Z vlastní zkušenosti vím, že i přes opakované každoroční žádosti učitelé na všech stupních škol zcela nerespektují metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. Naprosto pravidelně se po začátku školního roku objevují v ordinacích doslova davy žáků vyžadujících podle instrukcí třídních učitelek omluvenky z vyučování. Zmiňovaný metodický pokyn naprosto přesně a transparentně popisuje způsob omlouvání žáků, uspokojivý pro všechny účastníky procesu omlouvání. Stačí jej pouze znát, a postupovat podle něj.

Často se objevují potíže zvláště v severomoravském regionu. Argumentace vedení škol pro vyžadováním omluvenek – tedy propustek na ošetření např. u zubaře, oznámení o svatbě nebo o úmrtí při pohřbu a vyžadování okamžité
omluvenky od lékaře – je ta, že „vedou své žáky k zodpovědnosti“. Představy učitelů jsou bohužel mnohdy až bizarní. Často jim vadí i pravidelné kontroly – 2krát ročně u zubaře a u gynekologa, 1krát za 2 roky u praktického lékaře
(dospělého nebo pro děti a dorost). Někteří učitelé dokonce mají představu, že žák má na prevenci docházet mimo dobu vyučování. Přitom i běžný zaměstnanec (a vidím to u mnohých mých rodičů) má možnost volby – tedy dovolené či vyčerpání „sick days“, a v tomto případě si musí hlídat jejich čerpání, tak vypadá zodpovědnost.

Většina z nás jistě nemá problém s vystavením omluvenky. Pacient má tak jako tak právo na vystavení lékařské zprávy o vyšetření, pokud o ni požádá. Problém pro nás spočívá ve využívání zbytné zdravotní péče při banálních onemocněních,
která by zvládli vyléčit rodiče nebo pacient bez pomoci lékaře. Takto jsou ordinace PLDD zbytečně přetěžované, a navíc porušováním metodického pokynu školy nahrávají záškoláctví.

MUDr. Zdeněk Zíma

MUDr. Pavla Tvrdoňová

MUDr. Jana Tomčalová

MUDr. Marie Kmoníčková