Jihočeský kraj - odborné vzdělávání PLDD

V našem kraji v primární péči o děti a dorost pracuje 152 lékařů. Jsme jeden z největších krajů v České republice s řídkým osídlením obyvatelstva, a proto i vzdělávání praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD) cestou odborných seminářů není snadné. Pod záštitou odborné společnosti praktických dětí lékařů pořádáme dvakrát ročně sobotní vzdělávací semináře v Českých zemích Budějovicích. V okresních městech se lékaři setkávají pravidelně každý měsíc v podvečer, aby vzájemně řešili problémy související s jejich každodenní odbornou zdravotní péčí.

Nejnavštěvovanějším jihočeským okresem v letních měsících je Jindřichův Hradec, kam patří i Třeboňsko. Bohatá síť cyklostezek s mnoha rybníky a penziony láká stále dál více rodin s dětmi. Praktičtí dětští lékaři této oblasti jsou každoročně připraveni poskytovat odbornou péči v případech onemocnění těchto rekreantů. Prakticky téměř "na každé jihočeské louce" jsou v létě dětské tábory, odkud se ozývá nejenom dětský smích, ale objeví se i občasné neštěstí a onemocnění táborníků.

V našem kraji najdeme každou mamku pro své dítě registrujícího PLDD. Ambulantní lékaři dobře spolupracují s lůžkovými dětskými odděleními, kde se i často podílejí na zabezpečení pohotovostních služeb.

Vzdělávání PLDD Jihočeského kraje je na vysoké odborné úrovni, spolupracujeme s lékařem jiných odborností. V minulém roce většina lékařů prošla celodenním školením na téma astma bronchiale, která se v našem kraji v dětském věku se vyskytuje velmi často. Zástupci Pracovní skupiny respiračních onemocnění pod záštitou OSPDL ČLS JEP, jejímž vedením jsem byl pověřen, se spolupráce s kolegy pneumologie a alergologie v rámci tohoto cyklu podíleli se na tvorbě doporučení pro praxi, která vyšla v edici OSPDL. Tato skupina se podílí na přípravě dalšího vzdělávacího cyklu, tentokrát na téma Recidivující infekty DC a současně sepsání dalšího doporučení. V plánu je i příprava navazujících edukačních workshopů. Odborné diskuse PLDD s alergologií, imunologie v rámci těchto cyklů mají za cíl zlepšit péči o děti s respiračním onemocněním v primární péči. Zmíněné téma má i dopad na edukaci veřejnosti - začátkem dubna tohoto roku jsem se jako vedoucí "respirační" pracovní skupiny zúčastnila živého vysílání Radia Junior na téma jarních respiračních onemocnění.

V minulém roce jsme zahájili úzkou spolupráci s neziskovou organizací APLA, který působí v Táboře. Od letošního roku vyhledáváme pozorněji děti s podezřením na poruchu autistického spektra už 18 měsíců věku cestou odborného dotazníka. APLA se věnuje rodinám těchto dětí. Pořádáme odborné semináře praktických dětských lékařů s touto neziskovou organizací, kde lékaři podrobně seznámí s možnostími jak těmto rodinám a dětem pomáhat. O Překladači GoogleKomunitaPro mobilyO GoogluOchrana soukromí a smluvní podmínkyNápovědaOdeslat zpětnou vazbu

Daniela Verdánová