Kasuistiky (nejen) z primární pediatrické praxe II.

Autoři (Alena Šebková et al.) na konkrétních případech osvětlují problematiku onemocnění dětských pacientů, přičemž zdůrazňují důležitost včasného rozpoznání a zahájení léčby různých onemocnění. V rámci kazuistiky je čtenář obeznámen s anamnézou, vyšetřením a stanovením diagnózy, následuje diferenciálně-diagnostická rozvaha a je popsán léčebný algoritmus. Čtenář je seznámen s významem prezentované kazuistiky, případně i s dalším osudem pacienta. Sdělení jsou doplněna obrázky, schématy, event. obsahují odkazy na české i zahraniční literární zdroje. Kniha je určena všem lékařům, kteří se zabývají nemocemi, případně související problematikou dětského věku.

„Kromě kolegů praktických dětských lékařů se na knize ve větší míře podíleli i specialisté a lékaři tzv. sekundární péče, kteří pracují v dětských nemocnicích a na dětských klinikách,“ píše ve své předmluvě A. Šebková.“, a pokračuje:

„V předchozí knize kazuistik jsem psala o významu primární pediatrické péče a o tom, že je nutné rozvíjet obor, ve kterém se vzdělávají praktičtí lékaři pro děti a dorost (PLDD). Kvalitní a vzdělaný PLDD je totiž logickým základem celého zdravotnického systému. Na konci prosince 2017 to potvrdila i Evropská akademie pediatrů schválením Evropského curricula primární péče o děti a doporučením vzdělávání, které respektuje odlišnosti primární, sekundární a terciární pediatrické péče. Identickým modelem se dosud mohla chlubit především Česká republika. Je smutné, že ve světle moderních trendů došlo u nás ke zrušení oboru PLDD a tím k obratu zpět do minulosti. “Kniha Kazuistik II. byla slavnostně pokřtěna v předvečer zahájení 12. Kongresu primární péče.

Redakce