Kazuistiky z primární pediatrické praxe

Autoři na konkrétních a velmi zajímavých případech osvětlují problematiku onemocnění dětských pacientů, přičemž zdůrazňují důležitost včasného rozpoznání a zahájení léčby různých onemocnění. V rámci kazuistiky je čtenář obeznámen s anamnézou, vyšetřením a stanovením diagnózy, následuje diferenciálně-diagnostická rozvaha a je popsán léčebný algoritmus. Čtenář je seznámen s významem prezentované kazuistiky, případně i s dalším osudem pacienta. Sdělení jsou doplněna obrázky, schématy, ev. obsahují odkazy na české i zahraniční literární zdroje. Kniha je určena všem lékařům, kteří se zabývají nemocemi, případně související problematikou dětského věku. 

Úspěch publikaci na cestě ke čtenářům popřáli hned čtyři kmotři (na snímcích). V únoru na 11. kongresu primární péče doc. Vilma Marešová a doc. Ivan Novák, v březnů u příležitosti XXVI. plzeňských dnů prof. František Stožický a prof. Josef Sýkora, tedy emeritní a stávající přednosta Dětské kliniky LF UK a FN Plzeň.