Kreativní kampaň pro žáky 2. stupně ZŠ „Nikotin víc bere, než dává“

31. května si každoročně připomínáme Světový den bez tabáku. Ten vyhlašuje Světová zdravotnická organizace (WHO), letos pod heslem “We Need Food, not Tobacco” – potřebujeme jídlo, ne tabák. V návaznosti na tento významný den ve zdravotnictví vyhlašuje SZÚ kreativní kampaň pro žáky 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií. Jejím cílem je, aby se žáci zamysleli nad tím, co je to nikotin, jak se získává, v jakých výrobcích se nachází, jaké účinky má na lidské tělo a v neposlední řadě také nad ekologickými dopady pěstování a zpracovávání tabáku, ale také výroby a následné likvidace ostatních produktů obsahujících nikotin.
Úkolem žáků bude kreativně zpracovat výtvarné dílo nebo video na téma „Proč neužívat nikotinové výrobky“, přičemž se soutěží ve 3 kategoriích: individuální výtvarné dílo, skupinové výtvarné dílo a krátké video (do 2 minut). Díla spolu s přihláškou zasílají školy na SZÚ do 17. května. U příležitosti Světového dne bez tabáku, tedy 31. května, budou na webu SZÚ zveřejněna 3 oceněná díla z každé kategorie, ze kterých návštěvníci webu vyberou výherce ceny veřejnosti. který bude zveřejněn 7. června.