Ministerstvo slibuje reformu primární péče ještě letos – a dětským praktikům podporu návrhu na změnu zákona o vzdělávání

Již tradičně patřil poslední únorový víkend setkání praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost a sester. Na 12. kongres primární péče jich do pražského TOP Hotelu přijelo okolo čtrnácti stovek. Během zahájení akce zástupci ministerstva zdravotnictví deklarovali, že reforma primární péče je skutečně jednou z resortních priorit.

Jak ve své zahajovací řeči zdůraznila MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP, v současnosti se praktičtí lékaři pro děti a dorost potýkají s velkými problémy v oblasti vzdělávání. „Do ordinací nesmíme ze zákona žádat o rezidenty, tudíž vůbec nemáme představu o tom, kde se naši budoucí mladí praktici budou vzdělávat. Přesto jsem možná naplněna velmi mírným optimismem. Zdá se totiž, že ministerstvo zdravotnictví se začalo o primární péči zajímat a chce ji podporovat. Proto pevně věřím, že se předvolební sliby stanou skutečnými činy. Mírnýoptimismus – a třeba i větší – přeji také vám,“ dodala směrem k delegátům kongresu.

Deklarovanou reformu primární péče potvrdila při zahájení kongresu MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., náměstkyně ministra zdravotnictví. „Vrátila bych se k tomu, z čeho jsem vyšla, tedy ke Světové zdravotnické organizaci. Ta už od roku 1978 přijetím Almaatské deklarace dává jasný signál, že je potřeba mít silnou primární péči jako základní a nosný pilíř celého zdravotního systému. Častokrát jsme se tomu snažili přiblížit a několik projektů zaměřených na rozvoj primární péče v ČR přineslo své ovoce. Nicméně jsme systému či jeho nastavení zůstali ještě mnohé dlužni a chtěli bychom to změnit,“ konstatovala s tím, že v zemích, kde jsou koncepty integrované, komplexní a na pacienta orientované primární péče dobře nastaveny, pokrývají problematiku nárůstu chronických neinfekčních chorob až v 95 % případů, navíc jen s minimálními náklady, čítajícími cca 5–15 % celého rozpočtu na zdravotnictví. „Cesta k tomu, kde ušetřit a jak zefektivnit péči, je dána – pojďme za ni bojovat! Současné vedení ministerstva zdravotnictví deklarovalo hned ve svých prvních projevech k veřejnosti, že reforma primární péče je jednou z jeho priorit,“ uzavřela své vystoupení MUDr. Šteflová.

Druhým z náměstků ministra zdravotnictví, jenž na zahájení 12. KPP dorazil, byl prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., který je reformou primární péče pověřen. „Odstartovali jsme už první krok tím, že jsme se dvakrát sešli v docela široké skupině, kde jsme diskutovali o možnostech reformy, posílení role praktických lékařů či o případné úpravě preskripčních omezení.

Čeká nás nepochybně složitá cesta, ale doufám, že povede správným směrem a že do konce roku předložíme reformu. Chceme vyřešit nejen nedostatek personálu, ale uvažujme i o různých sdružených praxích a optimalizaci systému. Musíme pochopitelně počítat s tím, že když bude preferována jedna odborná skupina, všechny ostatní se budou ozývat. Měli jsme již první reakce od ambulantních specialistů, kterým se ne všechno líbí, ale to je život,“ komentoval prof. Prymula. Upozornil, že v tuto chvíli se poměrně zásadně nedaří vyřešit otázku vzdělávání dětských praktiků: „Letos nevidíme možnost, abyste se hlásili o rezidenční místa, ale slibuji, že od příštího roku tomu
bude jinak. Osobně vnímám fakt, že se obor sloučil pod ‚jednu pediatrii‘ tak, že to přináší skutečně spíše jen negativa. Nechtěl bych, aby došlo k válečnému stavu mezi pediatry a praktickými lékaři pro děti a dorost. Pokud bude v parlamentu přednesena změna zákona, ministerstvo ji podpoří.“

Ještě před zahájením odborného programu 12. KPP převzala doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., z Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha, z rukou MUDr. Hany Kurzové, zástupkyně kongresového výboru, ocenění Patron primární péče. „Už nemusím závidět docentovi Novákovi, že Patrona má. Jsme z jednoho ročníku a soutěžíme spolu dodneška,“ poznamenala s nadsázkou a s odkazem na jméno loňského oceněného doc. Marešová.

Jana Tlapáková