Neprospívání kojenců a malých dětí

Hodnocení základních antropometrických dat je v pediatrii základem preventivních prohlídek. Růstová diagnóza může pomoci odhalit závažná onemocnění, která mohou být spojena s poruchami stavu výživy nebo poruchou růstu. Jedním z ukazatelů prospívání každého dítěte je odpovídající růst. Základní příčinou neprospívání, neboli nedostatečných hmotnostních přírůstků, je vždy nedostatek vhodné výživy. Malnutrice může být příčinou např. poškození CNS, trvale malé postavy a sekundární imunodeficience. Časné rozpoznání a odpovídající léčba tak může zabránit dlouhodobému vývojovému poškození dítěte. Problematice Neprospívání kojenců a malých dětí se věnuje 3. číslo Nutričních Novinek, které je pro vás připraveno ZDE.

Pavel Ježek, Scientific Affairs Manager Nestlé ČR/SR