„Nesmím se bát překračovat vlastní komfortní zónu“

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
mé jméno je Tereza Filová a je mi obrovskou poctou, že mohu pracovat jako nová regionální zástupkyně odborné společnosti PLDD za Jihomoravský kraj. 
Pracuji jako lékařka na Dětském oddělení Uherskohradišťské nemocnice a také v ordinaci PLDD své maminky, jejíž praxi bych mohla jednou převzít. Jako lékařka působím i u společnosti ulekare.cz. Ve volném čase se velmi angažuji v edukaci rodičů. Pravidelně pořádám přednášky, které se zabývají nejčastějšími nemocemi u dětí, první pomocí nebo výživou. V době současné nekončící pandemie jsem celou činnost přesunula do on-line prostředí. 
Když jsem končila studium medicíny, začaly se na mě obracet mé kamarádky s otázkami kolem zdraví jejich dětí. I když jsem velmi toužila po tom stát se pediatrem, jakékoliv znalosti jsem samozřejmě měla jen z odborné literatury. Nicméně snažila jsem se zjistit a šířit validní informace. Pro mě to znamenalo skvělou cestu, jak se k pediatrii dostat blíže. Jelikož se dotazy na různé potíže opakovaly a musela jsem pokaždé dlouze vysvětlovat vhodnou léčbu či režimová opatření, tak mě napadlo, že si informace ke každému takovému dětskému „problému“ začnu sepisovat. A zrodila se myšlenka psaní blogu pro rodiče, aby mohly rady posloužit co nejvíce maminkám, které často na internetu dohledají zavádějící informace. V současné době blog stále rozšiřuji a je pro mě obrovskou motivací k soustavnému studiu dětského lékařství. 
Motor k samostudiu jsem získala v průběhu studia, kdy jsem odjela na Erasmus do rakouského Grazu. První dny na tamější univerzitě pro mě byly obrovským překvapením, jelikož studenti nebyli učiteli ani lékaři kontrolováni v docházce, ani nepsali testy. Přístup byl naopak takový, že kdo nemá zájem, nikdo ho nutit nebude. Naopak ten, kdo chtěl vidět zajímavé případy nebo si něco zkusit v praxi, měl dveře otevřené. 
Pobyt v Grazu, ale také na dalších zahraničních stážích v Německu mě naučili, že když chci být ve svém oboru dobrá a poskytovat kvalitní péči svým pacientům, nesmím se bát překračovat vlastní komfortní zónu, zkoušet se dostat tam, kde bych si nikdy neřekla, že budu. Upřímně řečeno, ještě jako -náctiletá jsem měla fobii z mluvení na veřejnosti. Ovšem pro mě osobně platí: „Když nic nezkusíš, nic nezkazíš. Ale ani nic nezískáš.“ 
Proto i nyní funkci regionálního zástupce beru jako obrovskou čest, ale i velkou osobní výzvu. I když mám obavy, zda ji budu vykonávat ke spokojenosti vás všech, věřte mi, že tento úkol beru velmi vážně a udělám vše pro to, abyste se mým prostřednictvím dozvěděli nejnovější informace jak ze světa odborného, tak také organizačního. Jsem si jistá, že společným cílem nás všech je to, aby se obor praktického dětského lékařství posouval stále dál. Myslím si, že je i velmi důležitá snaha o zjednodušení vzdělávání pro mladé lékaře. Jelikož jsem sama stále ve vzdělávacím procesu směrem k atestaci, tak se mě toto téma velmi blízce dotýká. A jelikož stále hledám cesty, jak být v praxi jako „hotový“ lékař co nejdříve, ale zároveň projít kvalitní edukací, budu se aktivně zasazovat o to, abychom to všichni měli snazší. Jak často slýcháme, věkový průměr praktických dětských lékařů je vysoký a v některých oblastech nastává problém s poskytováním lékařské péče, tudíž je řešení této problematiky skutečně na místě. 

Velmi se těším na naši spolupráci. Doufám, že opět přijde doba, kdy se budeme moci potkat i osobně na vzdělávacích akcích. 

Krásné dny! 

Tereza Filová