NutriCHEQ nově v digitální podobě

Dětská obezita je jednou z nejzávažnějších výzev v oblasti veřejného zdraví. Tento celosvětový trend se nevyhýbá ani České republice. Zejména v posledních dvou letech je zdokumentovaný nárust počtu dětí s obezitou. Mezi hlavní rizikové faktory, které stojí za vznikem a rozvojem obezity u dětí, je energeticky bohatá strava a snížená pohybová aktivita.

Už od raného dětství můžou rodiče ovlivnit a formovat stravovací návyky a jídelní preference dítěte, jako je i vést a motivovat k pravidelným pohybovým aktivitám. Jako praktický dětský lékař máte teď možnost rodičům pomoci formovat správné stravovací návyky v období batolat, a to díky praktickému diagnostickému nástroji NutriCHEQ.

Nástroj NutriCHEQ byl vyvinutý ve Velké Británii a v roce 2014 ve spolupráci OSPDL a Nadačního fondu 1000 dní byl adaptován na české prostředí. Dotazník NutriCHEQ poskytne praktickému dětskému lékaři rychlou orientaci o výživě batolete. Zároveň umožní lékaři diskutovat chyby a nedostatky ve výživě na základě výsledků dotazníku. NutriCHEQ zahrnuje všeobecnou edukační příručku pro rodiče o správní výživě batolat, jako i nutriční příručky pro rodiče, dle specifikace situace vyhodnocených nutričních deficitů.

Dotazník NutriCHEQ je nově převeden do digitální podoby a lze ho vyplnit na stránkách Nadačního fondu 1000 dní do života: www.1000dni.cz/nutricheq/. Rodiči tak umožní online formou zodpovědět 19 otázek, jejichž kombinace byla navržena tak, aby poskytovala spolehlivý způsob vyhodnocení možných rizik souvisejících se stravovacími návyky dítěte. Následně po vyplnění dotazníku, má rodič dvě možnosti: nechat si zaslat vyhodnocení do emailu s doporučením konzultace s praktickým dětským lékařem nebo přímo zadat emailovou adresu lékaře, s tím, že výsledky přijdou lékaři přímo do jeho emailové schránky. Na nejbližší návštěvě praktického lékaře pak může lékař nahlédnout do stravovacích návyků batolete, upozornit rodiče na nutnost jejich změny a doporučit rodiči příručky NutriCHEQ, které jsou volně ke stažení na webové stránce: www.1000dni.cz/nutricheq/.