Očkování – změny v r. 2018

Vyhláška č. 355/2017 Sb., „očkovací vyhláška“, přináší pro nadcházející rok následující
změny v očkovacím kalendáři:

Hexavakcína
Hlavní změnou v základním očkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské přenosné obrně, haemofilu influenzae b a virové hepatitidě typu B (tzv. hexavakcínou) je přechod na očkovací schéma 2 + 1.
Očkování se zahajuje od 9. týdne věku a další dávka se podává v intervalu ne kratším než 8 týdnů.
Třetí dávka se aplikuje mezi jedenáctým a třináctým měsícem.

MMR
Další změna je u očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. První dávka této vakcíny má být nově podána do 18. měsíc věku dítěte (doposud bylo stanoveno jen to, kdy se má očkování zahájit; šlo o 1. den 15. měsíce věku, nově je to 13. měsíce věku dítěte).
Dále dochází k odsunutí druhé dávky očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám na dobu mezi 5. a 6. narozeninami dítěte.
(pro více informací viz www.vakciny.net/nova_vyhlaska_2017)

Mění se také podmínky úhrady některých nepovinných očkování podle novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Proti pneumokokovým infekcím
Změna schématu očkování na 2 + 1.

Proti HPV
Očkování proti infekci lidským papillomavirem bude nově hrazeno v celé kohortě od dovršení 13. do dovršení 14. roku věku, tedy dívkám i chlapcům.