Ohlédnutí za PedAk 2019

Ve čtvrtek 11. dubna v podvečer se v Praze uskutečnil poslední seminář z cyklu Pediatrické akademie 2019, vzdělávací platformy pro lékaře, jejíž historie sahá do roku 2013. Během letošního března a dubna proběhlo sedm seminářů v sedmi městech, kterých se zúčastnilo celkem 323 lékařů, nejvyšší účast byla v Plzni. Děkujeme všem sponzorujícím firmám, jmenovitě Biogen, GSK, Pfizer a Sanofi, díky nimž se tyto vzdělávací akce mohly uskutečnit, a především děkujeme všem účastníkům za jejich trvalý zájem.

Akce byla akreditována Českou lékařskou komorou a ohodnocena třemi kredity. Přihlásit se mohli praktičtí lékaři pro děti a dorost a rezidenti. Zaznamenali jsme rovněž zájmem ze strany zdravotních sester, nicméně obsah programu byl profesně relevantní pro lékaře.

Hlavními tématy letošní Pediatrické akademie bylo očkování rizikových dětí, vzácná onemocnění a spolupráce rodin a pacientských organizací. Nejvíce kladných ohlasů měla přednáška MUDr. Pazderkové o invazivním meningokokovém onemocnění. Dále bylo vysoce hodnoceno sdělení MUDr. Sýkorové a MUDr. Jirsenské o očkování rizikových děti.

Úvod každého z letošních seminářů patřil sérii několika videí. V kontrastu k nebezpečné a dobrodružné cestě, kterou je schopna a ochotna podstoupit matka z domorodé vesnice v Sierra Leone proto, aby mohla nechat své dítě očkovat (podívejte se sami ZDE) působil až tragikomicky sestřih z diskusních pořadů tuzemských televizních stanicí s notoricky známými antivakcinačními aktivisty...

První přednáška každého ze seminářů v podání MUDr. Jany Pazderkové nesla název „Kazuistika invazivního meningokokového onemocnění u mladé studentky“. Přednášející bohužel nemohla být osobně přítomna ve všech městech, nicméně o její příspěvek nepřišli ani v Ostravě, Českých Budějovicích či v Praze, a to opět díky videu.

Následovalo „Očkování rizikových skupin dětí“, kterého se v českých městech ujala MUDr. Veronika Sýkorová a na Moravě MUDr. Zlatava Jirsenská. Obsahem byly informace o (ne)úhradě vakcín pro pacienty ze strany zdravotních pojišťoven, očkování u skupin s konkrétními zdravotními potížemi a kazuistiky.

Třetí přednášející byla MUDr. Ing. Veronika Jilichová Nová se svým sdělením „Zkušenosti s očkováním proti meningokokům v praxi PLDD“. Zde se probírala specifická věková nemocnost invazivním meningokokovým onemocněním v České republice, zastoupení sérotypů a také pohled epidemiologa, včetně doporučení kdy a v kterých případech očkovat. Následovala témata z oblasti vzácných onemocnění. O SMA, tedy spinální svalové atrofii,
její patogenezi, typech, multioborové centralizované péči, přehledu klinických studií i o aktuálních možnostech léčby a jejích úskalích pojednávalo na seminářích více lékařů, konkrétně MUDr. Jan Staněk, MUDr. Petra Fuchsová, MUDr. Ondřej Havlín, MUDr. Marie Šedivá a MUDr. Jana Haberlová.

„Včasné odhalení roztroušené sklerózy u dětí“ bylo téma, které obsahovalo kazuistiky z úst přednášejících lékařů MUDr. Olgy Zapletalové, MUDr. Mariky Talábové, MUDr. Jany Adámkové a MUDr. Ivy Obhlídalové. „Jak se žije se vzácným onemocněním?“ O to se s účastníky Pediatrické akademie ve spolupráci s Českou asociací pro vzácná onemocnění (ČAVO) podělili sami pacienti. Byla to jedinečná příležitost moci na chvíli pohlédnout na problematiku z druhé strany – očima těch, jichž se bezprostředně a bytostně dotýká...


Závěrem bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem přednášejícím, že se podělili o své zkušenosti a názory. Zájem účastníků o daná témata nejednou podnítil zajímavou diskuzi, která nabídla nové pohledy. Věříme, že si lékaři ze své účasti na cyklu seminářů Pediatrické akademie odnesli nové informace, které budou moci uplatnit ve své praxi.

MUDr. Zdeněk Zíma, Mgr. Sabina Špalková