Partnerství PLDD s pacienty

Přinášíme další z odpovědí pacientských organizací na otázky Newsletteru OSPDL

1. V čem vidíte hlavní přínos, ale i dosud nevyužité možnosti spolupráce praktických dětských lékařů s pacientskými organizacemi?
Důležité je zlepšení informovanosti pacientů či rodičů pacientů o existenci naší organizace – Pacienti IBD, která nabízí podporu a pomoc v nelehké situaci nově diagnostikovaného dítěte, sounáležitost, setkání se stejně nemocnými dětmi, či rodiči nemocných dětí. Ve spolupráci s lékaři a dalšími odborníky vydáváme publikace obsahující základní informace o onemocnění, pořádáme konference a semináře.

2. Co můžete a chcete praktickým dětským lékařům nabídnout – a co byste si naopak přáli od nich?
Praktičtí lékaři a lékařky mohou svým pacientům ukázat, že se i mimo odborné pracoviště mají na koho obrátit, a mohou se účastnit našich akcí a získat například WC kartu a používat WC kompas. WC kompas umožňuje všem uživatelům internetu, počítačů a mobilních zařízení
nalézt nejbližší dostupné WC na základě jejich geografické polohy. Zdarma si lze stáhnout také aplikace pro chytré telefony ze stránek www.wckompas.cz. Předložení WC karty pomůže s rychlejším zpřístupněním veřejných i neveřejných toalet. Karta obsahuje dvojjazyčné česko-anglické vysvětlení o tom, že majitel je neinfekční pacient s akutní potřebou návštěvy toalety. Karta neobsahuje žádné citlivé osobní údaje. Lze ji využít u partnerů, kteří se dobrovolně zavázali kartu akceptovat, a pomoci tak nemocným.
Co bychom naopak ve vzájemné spolupráci potřebovali od praktických dětských lékařů:
– formulář k získání WC karty (jednostránkové potvrzení diagnózy, na základě kterého je pacientům vydávána WC karta),
– šíření informace o bezplatné aplikaci WC kompas,
– pomoc s distribucí informací o našem spolku mezi rodiči pacientů s IBD.

VIZITKA
Pacienti IBD, z. s.
PhDr. Martina Pfeiferová, předsedkyně
Kontakt: martina@crohn.cz
Další informace: www.crohn.cz | www.wckarta.cz | www.wckompas.cz | www.facebook.com/PacientiIBD