PLDD a spánková medicína

V Praze proběhlo 28. února 1. fórum pro mezioborovou spolupráci ve spánkové medicíně. Pořádající Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu (ČSVSSM) přizvala zástupce dalších devíti odborných společností – kardiologické, pneumologické a ftizeologické, neurologické, diabetologické, společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku, psychiatrické, obezitologické, praktických dětských lékařů a všeobecného lékařství.

Náplň setkání tvořila čtyři hlavní témata
• Prezentace problematiky poruch spánku a bdění, souvisejících rizik a socioekonomických dopadů mezi odbornou i širší veřejnost, včetně poskytovatelů a plátců.
• Aplikace současných poznatků v odborné veřejnosti.
• Rozšiřování sítě pracovišť zabývajících se poruchami spánku a bdění.
• Osvěta mezi širší veřejností s akcentem na prevenci.

Na fóru mj. zazněly informace pro PLDD
• V současnosti je v jednání příprava screeningového dotazníku.
• Vyšetření spánkových poruch u kojenců, batolat i větších dětí provádějí centra:
– ve FN Motol (kontakt: katalin.sterbova@fnmotol.cz)
– ve FN Ostrava (kontakt: vilem.novak@fno.cz)
• pro větší děti též centra:
– ve VFN v Praze (kontakty: iva.prihodova@lf1.cuni.cz a sona.nevsimalova@lf1.cuni.cz)
– v Nemocnici České Budějovice (kontakt: dohnal@nemcb.cz)
• Zájemci o obor spánková medicína z řad praktických lékařů pro děti a dorost se mohou zaměřit na spolupráci se stávajícími akreditovanými pracovišti – kontaktní údaje najdou webu.

Poznámka redakce Newsletteru
Se souhlasem kolegů z časopisu Terapie zařazujeme i aktuálně publikovanou zprávu z 1. fóra pro mezioborovou spolupráci ve spánkové medicíně – přečíst si ji můžete ZDE.

Jana Tomčalová