Poprvé o spolupráci praktických lékařů s paliativními týmy

Již 2. června se v Jihlavě uskuteční konference nazvaná „Domácí dětská paliativní péče cestou praktických lékařů ve spolupráci s paliativními týmy“. Jde o první odborné setkání zaměřené výhradně na spolupráci praktických dětských lékařů a mobilních specializovaných paliativních týmů.

Setkání přinese přehled aktuální sítě poskytovatelů dětské paliativní péče, přehled dalších podpůrných sociálních služeb, zapojení zástupců praktických lékařů pro děti a dorost a kazuistiky prezentující takovou péči, kde praktický lékař a dostupný paliativní tým jsou propojenou složkou. Ukázky dobré praxe doplní diskuze. Účastníci budou společně hledat odpovědi na otázky: Jaké jsou možnosti domácí dětské paliativní péče, jak se tvoří síť poskytovatelů této služby a jak mohou spolupracovat dětští praktičtí lékaři s paliativními týmy v jejich regionu? Kde je hranice zdravotní a sociální služby u dětí v této péči a kam se obrátit?

Akce je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání a registrována ČAS. Registrovat se
stále můžete na webu České společnosti paliativní medicíny vzdelavani.paliativnimedicina.cz/
registrace.

Mahulena Mojžíšová, předsedkyně Pracovní skupiny dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP