Poruchy autistického spektra stále hýbou společností

Ano, hýbou – a obecně je to jistě dobře. Rodiče dětí s PAS či dospělí s touto diagnózou nepochybně dosud neměli jednoduchý život, často i proto, že s touto poruchou si mnozí, a to včetně lékařů, neuměli příliš poradit.

Z toho důvodu vznikl i při vládě výbor pro řešení dané problematiky. Přestože základní záchyt se bytostně týká PLDD, jen díky “včasnému záchytu” problematiky kolegyní Hülleovou na výboru ČPS a předání informace mně jsme se tématem společně začali zabývat.

Vyústěním této práce i v rámci vládního výboru bylo zavedení včasné diagnostiky PAS do našich ordinací. V komunikaci s kolegy dětskými psychiatry je již tato práce znát, byť samozřejmě můžeme mluvit i o některých „mouchách“, které se prostě musejí vychytat. Vychytáním „některých much“ je i senátní aktivita pro nápravu vzdělávání v oblasti terapie PAS. Velkou zelenou – i v podobě zákonné úpravy – dostalo vzdělávání pro ABA terapii, která je považována za velmi kvalitní metodu založenou na důkazech. Problém je v tom, že to vypadá, jako by jiné metody nebyly, stejně jako bychom neměli děti s těžkými formami ADHD, vývojovými dysfáziemi apod., které stejně jako děti a osoby s PAS potřebují pomoc. Vzdělání by tedy v této oblasti mělo být postaveno na roveň, stejně jako případná možnost hrazení terapie z veřejného zdravotního pojištění, o které se hovoří. Jakýkoli jiný postup by mohl zavánět diskriminací jak handicapovaných osob, tak terapeutických metod. Z tohoto důvodu právě vznikl senátní návrh novely, která staví na roveň ABA terapeuta i „terapeuta neurovývojových poruch“ a navrhuje jasné stanovení pravidel. Na semináři v Senátu Parlamentu ČR 5. dubna od všech zúčastněných, včetně dětských psychiatrů, zazněl požadavek rovnoprávnosti terapeutických metod i diagnóz, které mnohdy vyžadují podobnou terapii.

Uvidíme, jak to dopadne. Zda bude opět vítězit politika, nebo zdravý rozum.

Alena Šebková