Připravte se na EET včas

Od 1. března 2018 budou mít všichni poskytovatelé zdravotní péče v ČR, tedy i praktičtí lékaři pro děti a dorost, povinnost elektronické evidence tržeb (EET). Tomu, jak se na ni připravit, byl na letošním Kongresu primární péče věnován cyklus workshopů, vedených daňovým poradcem Ing. Tomášem Hajduškem.

Za evidovanou tržbu je považována taková, která současně splňuje formální náležitosti, tedy způsob placení (v případě ordinací v hotovosti nebo kartou, neevidují se platby převodem z účtu na účet, např. od zdravotních pojišťoven), a zakládá rozhodný příjem, tedy velmi zjednodušeně příjem podnikatele z podnikání.

Co budete evidovat?

V ordinacích praktiků tedy budou muset být evidovány doplatky za poskytnutí zdravotní péče (výkonu) – např. za nitrožilní aplikaci vitaminů, vakcinaci, aplikaci kontaktních čoček, vystavení posudku o zdravotní způsobilosti atp. A dále tržby související s maloobchodní činností, např. za prodej doplňků stravy či dentálních pomůcek, které lékař nakoupí a v nezměněném stavu prodá pacientovi (bez přidané hodnoty zdravotního výkonu). Maloobchodní prodej by měl být evidován již od 1. března 2017, ale v určitých případech tomu tak být nemusí a může být evidován až spolu s hlavní činností od 1. března 2018. Podmínkou je, že se jedná o tzv. minoritní činnost – tedy obchodní činnost:

* která je provozována v ordinaci praktika (nikoli v samostatné provozovně),

* příjmy z ní tvoří maximálně 49 % celkových „hotovostních“ plateb provozovny (doplatky za zdravotní péči, nikoli úhrady od pojišťoven)

* a současně nepřevyšují částku 175 000 Kč v dané provozovně (při více minoritních činnostech se tržby za ně sčítají).

Jak to budete evidovat?

Principem EET je, že ještě před převzetím finančních prostředků od pacienta musí lékař tržbu evidovat na serveru finanční správy. Ve svém pokladním zařízení (např. v počítači) proto musí vystavit příjmový doklad, údaje poslat datovou zprávou na server finanční správy (neposílají se žádná data o pacientovi, ale identifikace zdravotnického zařízení, datum, čas, číslo provozovny, celková částka tržby atp.), ze kterého obratem obdrží fiskální identifikační kód (jednoznačný identifikátor transakce). Ten se uloží přímo na účtenku, kterou může lékař poté vytisknout a předat pacientovi. Pokud nemocný z nějakého důvodu peníze v ordinaci zaplatit nemůže a již má v ruce vytištěný příjmový doklad, je možné tržbu zrušit tím, že se na server finanční správy odešle tzv. storno – záporná částka vystavená na příjmovém dokladu. Pokud v ordinaci dojde k výpadku internetu v rámci běžného on-line režimu, může praktik i nadále vystavovat účtenky, na nichž ovšem nebude uveden fiskální identifikační kód, ale kód podpisový. Bezodkladně po odstranění příčiny výpadku připojení je povinen zpětně odeslat datové zprávy na server finanční správy, nejpozději do 48 hodin od uskutečněné platby (každou účtenku zvlášť).

Pokud praktik jezdí za svými pacienty i do terénu, na místa bez trvalého připojení k internetu, může si účtenky vystavit předem, pokud ví, za co bude nemocný platit, nebo s sebou musí mít přenosné zařízení, na kterém příjmový doklad vytiskne. Tržby pak může evidovat později ve zjednodušeném off-line režimu, kdy datové zprávy zašle na server finanční správy do 5 dnů (každou účtenku zvlášť).

Co musíte zařídit?

Poskytovatel zdravotní péče je povinen zaregistrovat předem všechny provozovny, ve kterých jsou vykonávány činnosti, z nichž plyne EET. Doporučujeme následující harmonogram

postupu:

* vybrat vhodný systém pro EET – doplnění stávajícího ambulantního informačního systému o modul EET nebo pořízení nového zařízení pro evidenci tržeb;

* získat autentizační údaje – tedy přihlašovací údaje na portál správce daně (jméno, heslo), žádost lze podat prostřednictvím webu www.daneelektronicky.cz nebo osobně na kterémkoliv finančním úřadu;

* zaregistrovat provozovnu na portále správce daně (www.daneelektronicky.cz);

* získat certifikát na portále správce daně (doporučeno již v září 2017) – slouží k jednoznačné identifikaci při zasílání údajů datovými zprávami;

* instalovat systém a certifikáty;

* zavést zkušební provoz – ideálně již na podzim 2017;

* spustit ostrý provoz od 1. března 2018.

Portál www.daneelektronicky.cz slouží nejen k podání žádosti o autentizační údaje, zaregistrování provozoven či získání certifikátu, ale také k zjištění údajů o evidovaných tržbách (přehledy v různém členění). Více informací najdete na webech www.etrzby.cz, www.daneelektronicky.cz nebo můžete kontaktovat Ing. Tomáše Hajduška na e-mailu: tomas@hajdusek.cz.

Jana Tlapáková