Pro prevenci špatného zacházení s dětmi

Ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo v návaznosti na některé předešlé projekty preventivního charakteru vytvořit pracovní skupinu k řešení násilí a špatného zacházení s dětmi. Naše odborná společnost byla požádána o spolupráci a do skupiny delegovala kolegyni Hromádkovou a mne. Vedle OSPDL ČLS JEP jsou mezi členy pracovní skupiny zástupci Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, České pediatrické společnosti ČLS JEP a Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP. Nechybí ani zástupce ministerstva zdravotnictví, WHO a především dětských center. Nejedná se sice o problematiku, kterou bychom v ordinacích řešili často, o to náročnější však pro nás tyto situace jsou. Není sporu o tom, že v této problematice jsou praktičtí lékaři pro děti a dorost jedním z nejvýznamnějších článků, ať již jako iniciátoři případných šetření OSPOD či Policie ČR, tak jako ti, kdo se na šetření pravidelně podílejí.

Pracovní skupina se poprvé sešla 27. června na půdě ministerstva zdravotnictví. Svou činností by měla navázat na projekty WHO zaměřené na prevenci násilí na dětech. Jedním z prvních úkolů je zavedení screeningového vyšetření dětí k záchytu špatného zacházení a dále příprava podkladů pro vznik Národního akčního plánu prevence násilí na dětech do roku 2030. Je jistě dobře, že MZ začíná v souladu s uzavřeným Memorandem o podpoře primární péče věnovat větší pozornost nejen primární péči jako celku, ale také problémům, jejichž řešení nám v posledních letech přináší nejvíce potíží. Takovou rozhodně je problematika na pomezí zdravotnictví a záležitostí sociální péče. V případě špatného zacházení s děti je často také nutná spolupráce se školami a školskými zařízeními.

Zdeněk Zíma