Proč očkovat chlapce proti HPV?

Očkování obecně je doménou především praktických lékařů pro děti a dorost. Je naším dennodenním chlebem. V poslední době je také tématem, které nám přináší největší starosti, nejvíce práce, jež ale často, bohužel, zdá se býti marnou. O to více mne těší, že se očkováním vážně začal zabývat – a podporovat ho – současný ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch. A dokonce že se zdá, že média začala informovat o benefitech očkování a o negativech, která může přinést jeho odmítání. A že novináři přijímají argumenty, neuchylují se k provokativním otázkám, ale racionálně komunikují. Tuto zkušenost jsem získala od konce loňského již na třech tiskových konferencích s tématem očkování. Na počátku roku bylo tématem očkování proti HPV. Za OSPDL ČLS JEP jsem se zúčastnila tiskové konference spolu s kolegy gynekology. Naše odborná společnost je podporujícím členem HPV College. Na základě nových poznatků byla OSPDL ČLS JEP podporovatelem zavedení dobrovolného očkování v celé kohortě 13letých dětí. Pokud existují údaje o stoupajících počtech závažných onemocnění asociovaných s HPV, a to jak u žen, tak u mužů, nemůžeme strkat hlavu do písku a očkování proti této infekci nemůžeme ignorovat.

Řekli o genderově neutrální vakcinaci proti HPV
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
HPV College je edukační a diskusní platforma, jejímž cílem je zvýšit povědomí laické i odborné veřejnosti o infekci lidskými papillomaviry (HPV) a onemocněních, jež s ní souvisejí. Soustavnou edukací chce motivovat k aktivní účasti v preventivních programech.
HPV College upozorňuje již od momentu svého založení v roce 2009 na riziko přenosu HPV infekce z muže na ženu, riziko rozvoje HPV onemocnění u mužů stejně jako na možnosti vakcinace mužů.

Vakcína proti HPV je v současnosti dostupná v 130 zemích světa, 60 z nich zařadilo očkování proti HPV do svých národních imunizačních programů. V letech 2006 až 2016 bylo celosvětově podáno přes 206 miliónů dávek. V zemích, kde je vysoké pokrytí očkováním, došlo výraznému snížení výskytu HPV infekce a s ní souvisejících onemocnění. V Austrálii, kde vakcinují dívky i chlapce ve věku 12 let, došlo k poklesu výskytu HPV infekce o 90 %, genitálních bradavic rovněž o 90 %, předrakovinových změn nízkého stupně o 45 % a předrakovinových změn vysokého stupně o 85 %.

V ČR byla první vakcína uvedena na trh v r. 2006 a první očkování kvadrivalentní vakcínou se uskutečnilo 5. prosince téhož roku. Očkování proti HPV bylo až do března 2012 (před zavedením úhrady) doménou gynekologů a bylo dosaženo proočkovanosti 14,44 % – nejvyšší v zemích, kde nebyla vakcinace plošná (hrazená).

V r. 2012 bylo zavedeno plně hrazené očkování pro dívky ve věkové kohortě 13–14 let prováděné převážně praktickými lékaři pro děti a dorost v souvislosti s preventivní prohlídkou ve 13 letech. Proočkovanost 13–14letých dívek začíná na 56 % v r. 2013, kulminuje na 65 % v r. 2014 a poté činí 63 % v r. 2015, resp. 58 % v r. 2016.

Z epidemiologických dat ČR bylo vypočítáno, že s nejmodernější nonavalentní vakcínou (90% účinnost v prevenci karcinomu děložního hrdla) by její použití ve věkové skupině s proočkovaností 63 % vedlo za 100 let k 74% snížení výskytu rakoviny děložního hrdla.
Povědomí o problematice HPV infekce, prevence a rozvoje HPV onemocnění u mužů je však stále malé – mezi laickou, ale i odbornou veřejností. HPV infekce je stále spojována zejména s karcinomem děložního hrdla. Pravděpodobně proto, že edukace o HPV infekci a její prevence byla dlouho zejména v rukou gynekologů. I hrazené očkování proti HPV bylo zpočátku k dispozici pouze pro dívky, což opět přispělo k přesvědčení veřejnosti, že HPV infekce a rizika s ní spojená i možnost ochrany se týkají pouze ženské populace.Muži (a dospívající chlapci) nemají svého „mužského lékaře“, často nevědí na koho se obracet. Navíc problematika HPV se týká intimní sféry, často se tedy stydí o ní hovořit.

MUDr. Vladimír Mulač
HPV infekce je nejčastější sexuálně přenosné onemocnění současnosti. Nárůst výskytu onemocnění asociovaných s HPV je alarmující – Světová zdravotnická organizace WHO považuje HPV onemocnění z epidemiologického hlediska za závažnější než epidemie HIV. Jenom dostatečné vakcinační pokrytí ovlivní výskyt maligních i benigních HPV onemocnění v populaci.

Typy HPV a s nimi spojená onemocnění:
* Vysokorizikové typy (onkogenní) způsobují předrakovinové změny vyššího stupně a rakovinu děložního čípku, vulvy, pochvy, konečníku a penisu. Dále orofaryngeální karcinomy (jazyka, patrové mandle). Stoupá incidence zejména HPV asociovaných karcinomů v anální oblasti
a v oblasti ORL (neexistuje screening).
* Nízkorizikové typy (neonkogenní) způsobuji genitální bradavice – závažné, obtěžující, snadno přenosné, nevzhledné, frustrující a většinou recidivující onemocnění – dále předrakovinové změny nízkého stupně děložního čípku a vulvy a také polypy dýchacích cest. Léčba těchto onemocnění je invalidizující a frustrující

Muži nejsou pouze přenašeči HPV infekce – jsou stejně ohroženi jako ženy!! (viz HPV Muži a HPV asociované onemocnění mužů i žen v Evropě)

Alena Šebková