Prvních 1000 dní do života

Vážené kolegyně a kolegové, je dobře známo, že časná výživa formuje stravovací návyky dítěte, a tím často i jeho zdravotní stav až do dospělosti. V posledních třiceti letech je v naší republice alarmující nárůst dětské obezity z 3,1 na 16,8 %. Obezita je nemoc, která aktivuje rozvoj dalších nemocí. Nejen nadbytečný příjem energie, ale i nevyvážený příjem jednotlivých živin daný nevhodným výběrem potravin může od časného věku ovlivňovat řadu metabolických procesů. Ty nakonec vedou k rozvoji dalších nemocí. U senzitivních jedinců se tak zvyšuje pravděpodobnost rozvoje hypertenze, osteoporózy, ale případně i poruchy lipidového spektra. Od časného věku může být výživou ovlivněn vývoj kognitivní funkcí dítě a může se rozvinout řada dalších obtíží spojených se zdravím. I proto je prvních 1000 dní velmi důležitým obdobím v životě dítěte.
Společnost pro výživu ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů uskutečnila v roce 2013 až 2014 studii ke stravovacím zvyklostem starších kojenců a batolat. Výsledkem bylo zjištění řady nevhodných stravovacích návyků. Například děti ve věku 2–3let dostávaly z masných výrobků v 19 % uzeniny. Tzn. vysoký zdroj nasycených mastných kyselin a kuchyňské soli. Časté bylo nedostatečné spektrum konzumované zeleniny či ovoce, zdrojů vlákniny, ale i dalších potřebných složek výživy. V batolecím věku se často rozvíjí neofobie, která ztěžuje zařazování nových jídel do jídelníčku dítěte. 
Vážení kolegové, nejen léčba, ale i prevence nemocí je ve vašich rukou. Kde jinde může rodič dítěte nalézt tu správnou radu než u svého praktického dětského lékaře. Proto vás opět upozorňujeme na materiály, které poskytuje NutriCHEQ. Nově je NutriCHEQ v digitální podobě uveden na webových stránkách Nadace 1000 dní v sekci NutriCHEQ. Digitální forma usnadní rodičům pomoc s diagnostikou nutričních návyků u jejich dítěte. On-line vyplněný dotazník pak bude mít rodič možnost poslat elektronickou formou rovnou vám k odborné konzultaci.
Kromě toho je zde možné nalézt příručky s informacemi pro rodiče dětí batolecího věku. V zájmu zdravého růstu a vývoje dítěte a zajištění zdraví dalších populací vás žádáme: buďte propagátory a mluvčími NutriCHEQu. 

Za pracovní skupinu Nadace 1000 dní 
MUDr. Petr Tláskal, CSc., předseda Společnosti pro výživu, vedoucí lékař Oddělení léčebné výživy FN Motol