Radionuklidové vyšetřovací metody v pediatrii

Mnoho radionuklidových metod v pediatrii má již své pevné místo v nejrůznějších diagnostických a léčebných algoritmech. V současnosti se scintigrafie u dětí využívá především v nefrologii a urologii – zahrnuje více než polovinu všech radionuklidových vyšetření –, kde přináší důležité informace o funkci ledvin a vývodných močových cest. Dynamická scintigrafie ledvin s použitím 99m Tc-MAG3 umožňuje stanovit diferenciální funkci a zhodnotit odtokové poměry ledvin. Případně může být zároveň aplikováno diuretikum (furosemid) při podezření na obstrukční uropatii (odlišení mechanické subrenální obstrukce od výrazné neobstrukční dilatace) nebo vrozenou hydronefrózu. Méně často se uplatňují podání inhibitoru ACE při diagnostice renovaskulární hypertenze a dynamická scintigrafie transplantované ledviny u suspektní akutní tubulární nekrózy nebo rejekce transplantátu.

Statická scintigrafie ledvin s použitím 99m Tc-DMSA je indikována zejména pro detekci renálních kortikálních změn, protože nabízí přesnější stanovení poměru separované funkce ledvin s korekcí na hloubku jejich uložení. K vyšetření jsou dále odesíláni pacienti s vezikoureterálním refluxem, vrozenými vývojovými vadami, agenezí či traumatem ledvin, pro zobrazení trvalých postpyelonefritických změn a přesné stanovení poměru funkce ledvin, popřípadě funkce jednotlivých segmentů při zdvojených systémech. Zejména k průkazu a monitorování léčby vezikoureterálního refluxu je vhodná přímá či nepřímá radioizotopová cystografie.

Radionuklidové metody v pediatrii jsou dále výhodné mimo jiné pro vyšetření skeletu a kloubů (ložiskové změny nejrůznější etiologie, osteomyelitidy a záněty kloubů, tumory, traumata apod.), gastrointestinálního traktu (gastroezofageální reflux, Meckelův divertikl, idiopatické střevní záněty), centrálního nervového systému (epilepsie, encefalitidy, mozková smrt) nebo k detekci zánětu a tumorů. Co se týká metody SPECT/CT, k hlavním indikacím se řadí vyšetření skeletu, sleziny, lokalizace Meckelova divertiklu, sentinelových uzlin nebo diagnostika neuroblastomu a nádorů štítné žlázy. Pokud jde o metody PET či PET/CT, s pomocí 18 F-FDG lze odhalit tumory především mozku, lymfomy a sarkomy, záněty nebo příčinu horečky neznámé etiologie, jež v pediatrii představuje velký problém (nejčastěji způsobena infekcí, malignitou, autoimunitními chorobami nebo jinými neinfekčními záněty), s pomocí 18 F-DOPA pak kongenitální hyperinzulinismus, paragangliomy či medulární karcinom štítné žlázy.

Zdroj: XII. kongres primární péče – z přednášky MUDr. Jana Langra z Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze a MUDr. Daniely Chroustové, Ph.D., z Ústavu nukleární medicíny 1. LF UK a VFN v Praze

Jana Tlapáková