Sebevražedné myšlenky a suicidání pokusy dětí souvisejí se školním rokem, ukázala americká studie

PEDIATRICS on-line, 18. května 2018
Roční míra návštěv nemocnice pro sebevražedné myšlenky a suicidální pokusy u dětí ve věku 5 – 17 let vzrostla z 0,66 % v roce 2008 na 1,82 % v roce 2015. K tomuto zjištění dospěl ve své práci tým vedený Dr. Gregorym Plemmonsem z Vanderbilt University Medical Center v Nashvillu. To představuje více než zdvojnásobení všech případů.

Celkově bylo evidováno zhruba 116 000 návštěv nemocnice pro sebevražedné myšlenky a pokusy o sebevraždu u dětí (1,21 % z celkového počtu návštěv v 31 zapojených nemocnicích). Méně než 60 % těchto případů vedlo k hospitalizaci, cca 13 % vyžadovalo intenzivní péči. Na polovině všech sledovaných událostí se podíleli adolescenti (ve věku 15–17 let), následovali dospívající ve věku 12–14 let (37 %) a děti ve věku 5–11 let (12,8 %). Z hlediska pohlaví byly celkově zastoupeny více dívky (64,4 %).

Průměrný meziroční nárůst všech kontaktů s nemocničními lékaři pro sebevražedné myšlenky a suicidální pokusy ve sledovaném období let 2008–2015 činil 0,16 procentního bodu (95% CI 0,15–0,17, p < 0,001). Z hlediska věkových skupin došlo k největšímu průměrnému meziročnímu nárůstu ve věkové kohortě 15–17 let (0,27 procentního bodu, 95% CI 0,23–0,30), následované skupinou 12–14 let (0,25 procentního bodu, 95% CI 0,21–0,27 , p < 0,001 pro oba výsledky). Průměrné meziroční zvýšení počtu případů sebevražedných myšlenek a suicidálních pokusů bylo u dívek vyšší než u chlapců (o 0,14 proti 0,10 procentního bodu, p < 0,001).

Určitou slabinou studie je nejednoznačnost definice „sebevražedné myšlenky“. Naopak jako pozoruhodné označila redakce časopisu Pediatrics zjištění o sezónních rozdílech ve výskytu sledovaných událostí – s nejnižší frekvencí v létě a nejvyšší na jaře a na podzim. Konkrétně v říjnu bylo zaznamenáno téměř dvakrát více sebevražedných pokusů než v červenci (9,9 % vs. 5,9 %). Je to historicky teprve druhá studie v USA, která poukázala na korelaci mezi rizikem sebevražedných myšlenek a pokusů o sebevraždu dětí a dospívajících a školním rokem.