Dětská centra duševního zdraví se (snad už konečně) stanou skutečností

Po úspěšném startu center duševního zdraví pro dospělé pacienty se nyní, zdá se, s podporou ministerstva zdravotnictví obrací pozornost v této oblasti i na naše dětské pacienty. Při MZ ČR vznikla pracovní skupina k projektu Nové služby v psychiatrii (jíž jsme spolu s Alenou Šebkovou členy).

Každý z nás se jistě dostal do situace nedostupnosti pedopsychiatrické péče v okamžiku, kdy je nutná akutní psychiatrická intervence u dítěte. O to více potěšující je, že po období spíše kontraproduktivní činnosti správců našeho zdravotního systému se nyní objevila aktivita veskrze pozitivní. Plánovaná centra duševního zdraví pro děti by měla kromě pedopsychiatrické péče poskytovat i péči psychologickou a psychoterapeutickou. Navíc se předpokládá poskytování i sociálních služeb. Samozřejmostí by měla být intenzivní spolupráce s odborem sociálně právní ochrany dětí, sítí pedagogicko-psychologických poraden a škol v místě působení. Po spuštění pilotního projetu dětských center duševního zdraví by měla vzniknout tři centra v těch oblastech naší země, kde je situace nejobtížnější.

Doufejme, že aktuální rušení našeho oboru nezabrání v nezbytné vazbě center duševního zdraví na péči PLDD, a to oběma směry. Vzhledem ke kritické personální situaci současné sítě dětských psychiatrů bude patrně také nezbytná úzká kooperace a návaznost na stávající síť pedopsychiatrů. Tím spíše, že nedostatek odborníků zasahuje velmi citelně do všech etáží pedopsychiatrické péče. Nezbývá než doufat, že ambiciózní pilotní projekt ministerstva zdravotnictví nepodlehne obtížím, především personálního charakteru, a stane se úspěšným nástrojem při péči o malé psychiatrické pacienty. Jak se o psychiatrické péči o děti diskutovalo u kulatého stolu v průběhu letošního 11. kongresu primární péče.

Zdeněk Zíma