Streptococcus salivarius K12 a COVID-19

Pro odbornou veřejnost

Kvůli nedávnému vypuknutí COVID-19 jsme obdrželi několik otázek, zda patentovaná probiotická bakterie Streptococcus salivariusK12 lze použít k ochraně a léčbě coronavirové infekce.

Rádi bychom poskytli náš pohled na tento problém a řadu argumentů pro Streptococcus salivarius K12 v této záležitosti.

Kromě jasných důkazů o ochranných účincích Streptococcus salivarius K12 před bakteriálními infekcemi horních cest dýchacích existuje i klinický důkaz ochrany Streptococcus salivarius K12 proti virovým infekcím horních cest dýchacích (Di Pierro et al. 2016, 2018). Navíc nedávný klinický výzkum ukázal, že perorální podání Streptococcus salivarius K12 zvyšuje slinný interferon gama (IFN-γ). Je známo, že IFN-γ přispívá k adaptivní imunitě proti mnoha virovým infekcím (IFNγ má zásadní význam pro přirozenou i získanou imunitu proti virovým, bakteriálním či protozoálním infekcím. Jedná se o důležitý aktivátor makrofágů a také o stimulant exprese MHCI. Význam IFNγ spočívá v jeho schopnosti přímo inhibovat virovou replikaci a také celkově modulovat a stimulovat imunitní systém.)  Vzhledem k tomu, že ústní dutina je hlavním vstupním bodem pro viry, může to vysvětlit klinický přínos přípravku Streptococcus salivarius K12 proti běžným virovým infekcím.

Pro koronaviry je hlavní cestou, jak vstoupit a infikovat tělo, ústy a nosem. Vzhledem k omezeným a konkrétním klinickým důkazům o Streptococcus salivarius K12 proti COVID-19 však Streptococcus salivarius K12 proaktivně nedoporučujeme k prevenci a léčbě infekcí koronaviry.

Klinický důkaz pro Streptococcus salivarius K12 prokazující ochranu před běžnými virovými infekcemi horních cest dýchacích však legitimizuje k následujícím tvrzením:

1. Streptococcus salivarius K12 chrání před běžnými virovými infekcemi horních cest dýchacích.

2. Streptococcus salivarius K12 chrání před sekundárními bakteriálními infekcemi u pacientů trpících virovými infekcemi (slabý imunitní systém náchylný k bakteriální infekci).

Rádi zodpovíme jakékoliv další otázky týkající se Streptococcus salivarius K12 a nákazy COVID-19.

Henry Wüstemann, Ph.D.

Product and Business Development https://bluestone-pharma.com/

Distribuci produktů švýcarské společnosti Bluestone-pharma zajišťuje v České republice společnost Favea plus a.s. http://faveaplus.cz/