Subkultury – skrytý svět našich dětí

Letošní konference Zdravotnické fórum proběhla 23. listopadu v Praze, tentokrát na téma Rizikové chování dětí a dospívajících. Jedná se o mimořádně zajímavou problematiku, proto mě jako účastníka zarazila spíše jen průměrná naplněnost sálu. Podrobněji se k této akci vrátíme v některém z dalších čísel Newsletteru, dnes tedy jen několik postřehů, jak jsem si je zaznamenal.


Velice mne zaujala přednáška psycholožky Mgr. Michaely Štáfkové, vedoucí adiktologické dětské ambulance Ada+, Zařízení sociální intervence Kladno, věnovaná rodinné terapii a potížím v komunikaci nejen v rámci rodiny. Zajímavou formou nám předestřela pohled na problém rizikového chování a závislostí z pohledu rodičů, ale také samotných dětí. Je bez nadsázky šokující, jak málo víme my dospělí o sociálním systému fungujícím ve školách i mimo ně. Mnoho oblastí, které děti vnímají jako významné, dokážeme jistě pochopit, příkladně první lásky, kamarádství, sex. Nejspíš také proto, že souvisejí s dospíváním a čas v pohledu na ně příliš nedokáže změnit. Naopak jiné jsou pro mne zcela nepochopitelné. Zda je to způsobeno změnou „světonázorového rámce“ od doby, kdy jsem sám seděl ve školní lavici, nebo zda je důvodem změna priorit a vývoj celé společnosti či rozvoj informačních technologií a snadná dostupnost věcí zcela nemyslitelných před 30 lety, těžko říci. Uklidňující je skutečnost, že vždy se najde část dětí, jimž leží na srdci „zachování světového míru“ (citováno z prezentovaných odpovědí dětských respondentů).


Zcela nový svět plný překvapení pak pro mne skýtají tzv. subkultury – spontánně vzniklé skupiny lidí (mladistvých) se společnými postoji a názory, stylem oblékání i života, které se vymezují vůči většinové společnosti. Mnohdy mi smysl toho, co tyto děti spojuje, zcela uniká. Příkladně tzv. depkařky, které se vzájemně podporují v prožívání smutku či případných „depresí“. U dalších mám pak vysloveně obavu o děti, které se do nich zapojují. Problematika subkultury, kterou prezentují tzv. gangy, v tuto chvíli hýbe Velkou Británií. Je totiž spojena s extrémním nárůstem násilí mezi mladými lidmi, a to jak v rámci boje o dominanci jednotlivých znepřátelených gangů mezi sebou, tak při napadání zcela náhodných obětí. S tím je spojen nárůst těžkých úrazů či úmrtí po napadení nožem, který již vyprovokoval úvahy o možné kontrole prodeje nožů ve Spojeném království...


MUDr. Zdeněk Zíma