Syndrom týraného dítěte – o stresujících řešeních bez stresu

I v tomto roce pro vás připravila Odborná společnost praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně vzdělávací akci na pomezí strukturovaných přednášek a diskusní platformy nazvanou Zdravotnické fórum. Tentokráte jsme zvolili téma syndromu týraného dítěte CAN (child abuse and neglect).

Problematika týraných a zneužívaných dětí, či jiného násilí na dětech (ať už fyzického, nebo psychického), je mimořádně citlivá. Naštěstí se s ní ve svých ordinacích nesetkáváme často, přesto pokud k takové věci dojde, je řešení takové situace pro lékaře velmi vysilující a stresující. Proto osobně považuji za přínosné, aby lékař první linie byl dostatečně vybaven znalostmi, aby mohl být oporou pro své pacienty i v tak těžké chvíli.

Konference se zúčastní jak řečníci z řad praktických lékařů pro děti a dorost, tak zástupci OSPOD, Policie ČR, a další. Vstřícná forma akce umožňuje jak pasivní účast posluchače přednášek, tak aktivní účast v diskusní části, proto může uspokojit všechny z nás, kteří se tímto neblahým společenským problémem ve své ordinaci setkali, či ještě v budoucnu setkají. Nezbývá než na závěr připojit přání, aby se tak nestávalo příliš často.

V sobotu 9. června od 9 hodin v Paspově sále na pražském Smíchově, Nádražní 43/84, Praha 5 – metro Anděl (výstup směr Na Knížecí) těšíme se na viděnou i s vámi!

Pro více informací a registraci viz ahou.cz/forum18.

Zdeněk Zíma