Trápí nás, co trápí vás všechny

To s čím se potkáváme a potýkáme ve východočeském regionu, se pravděpodobně výrazně neliší
od situace ve zbytku republiky.

Nemocnost
Stále přetrvává, tomu odpovídají i aktuální informace, které k nám přicházejí prostřednictvím KHS Hradec Králové, i aktuální informace z Národní referenční laboratoře pro chřipku. Momentálně se zdá, že nemocnost se trochu přesouvá z věkové kategorie předškolních dětí do kategorie dětí školního věku. Nových akutně nemocných již není tak mnoho, ale přicházejí pacienti s komplikovanými průběhy, bronchitidami, pneumoniemi, sinusitidami...

Přihlášky do škol
Na ty střední měly být podány do 28. února, takže si krátce vydechneme před sezónou přihlášek dětí do mateřských škol. Tento akt je administrativně poněkud jednodušší, nicméně nás (podle mého zbytečně) zatěžuje dublování informací na přihlášce do MŠ a na tzv. evidenčním listu. V některých MŠ dostanou rodiče oba dokumenty najednou, jinde obdrží Evidenční list až po zápisu dítěte, takže musí chodit nadvakrát..

Vystavování ZOP
Část porodnic v našem regionu vyplňuje příslušnou stránku ZOP, část přiloží propouštěcí zprávu z porodnice. Pro naši práci je asi jedno, jakým způsobem získáme informace, ale rozhodně podporujeme kolegy, aby příslušnou stránku místo neonatologů nevyplňovali.

Dostupnost dětských gynekologů
Náš východočeský region spojuje Královéhradecký a Pardubický kraj. Při Gynekologicko- porodnické klinice FN Hradec Králové funguje poradna dětské gynekologie. Lékaři se zde ovšem střídají, lékařka, která se vzdělávala v dětské gynekologii, je t. č. na mateřské dovolené, další osud poradny je tudíž nejistý. V Pardubicích funguje velmi dobře ordinace, kterou vede erudovaná dětská gynekoložka s perfektním přístupem k dětským pacientkám (potvrzuji z vlastní zkušenosti). Část pacientek může být event. ošetřena „tam, kde maminka“, obvykle pokud je gynekologem žena. Některé problémy vyřešíme sami (lokální léčbu vulvovaginitid), ošetření synechií bravurně zvládají dětští chirurgové (a termíny mají mnohem kratší...).

Marie Kmoníčková