Učebnice, která se vážně povedla!

Ráda bych prostřednictvím Newsletteru OSPDL poděkovala všem, kteří se podíleli na sepsání a vydání učebnice Praktické dětské lékařství. Myslím, že se jako dobrý nápad ukázalo být to, že autoři monografie nekopírují učebnici pediatrie a dalších oborů, ale je publikace zaměřena na každodenní praxi v celé šíři problematiky dětského a dorostového praktického lékařství. Velké plus je i fakt, že je zde popsána organizace primární pediatrické péče v ČR, která je mimochodem i vzorem pro ostatní země EU, management ordinací a posudková problematika
Prostě si z jejího obsahu vybere opravdu každý praktický lékař pro děti a dorost – od těch nejmladších v odborné přípravě až po zkušené praktiky. Učebnicí byl nadšen i můj rezident připravující se na atestaci z pediatrie a i moje sestřička v ordinaci si v ní také se zájmem listuje.
Podle mne tedy nejcennější na této unikátní publikaci je, že pokud se dostane včas k rukám a očím posluchačů lékařských fakult, má všechny předpoklady k tomu, aby je zaujala a některé z nich určitě i povzbudila k tomu, aby si jako svou budoucí specializaci vybrali praktickou pediatrii. A taková přirozená inspirace kvalitní odbornou publikací a jejími autory může být pro personální posílení oboru praktického lékařství pro děti a dorost určitě mnohonásobně účinnější (a věřím že i úspěšnější) než různé politické proklamace, kterých jsme si už vyslechli nepočítaně…

MUDr. Věra Fastrová
Jablonec nad Nisou