Vakcíny a autismus – nová studie, nové podvody

V září letošního roku zveřejnil Journal of Inorganic Biochemistry výsledky kanadské studie (Shaw et al.) Subcutaneous injections of aluminum at vaccine adjuvant levels activate innate immune genes in mouse brain that are homologous with biomarkers of autism (Podkožní injekce hliníku v množství odpovídající adjuvantům ve vakcínách aktivují vrozené geny v myším mozku, které jsou homologní s indikátory autismu).

„Na první pohled se zdálo, že nová studie je přesně tím dokladem, který dosud chyběl zastáncům mnohokrát vyvrácené hypotézy o příčinné souvislosti mezi vakcínami a autismem,“ píše server technet.idnes.cz v obsáhlém a velmi erudovaném rozboru Pavla Kasíka. „Shaw a jeho tým totiž ve studii tvrdí, že našli přímé propojení mezi podanou vakcínou (respektive její hliníkovou složkou, adjuvantem) a znaky autismu. Experiment probíhal na myších, takže nešlo o ‚skutečný autismus‘, ale o hledání aktivních genů s autismem spojovaných. Nicméně podle těch, kteří na tuto a další studii stejného týmu odkazují, by i takovýto nepřímý výsledek byl vítaným důkazem v jejich dlouhodobému boji proti hliníku ve vakcínách.“

Jak server technet.idnes.cz připomíná, je tu ale problém, který byl posléze nucen uznat i vedoucí práce Christopher Shaw: studie vychází ze zfalšovaných dat. A to tak očividně zfalšovaných, že se o tom může přesvědčit každý, kdo má oči. „Na Twitteru i na vědeckém portálu PubPeer se k publikované práci brzy sešly desítky postřehů a připomínek. Je zcela evidentní, že tam, kde jsou výsledky ‚kontrolní skupiny‘, byla provedena velmi neobratná fotomontáž, konkrétně šlo zřejmě o retuš nástrojem typu ‚automaticky vyplnit‘ nebo nástrojem ‚záplata‘. Každopádně jde o vcelku průkazný důkaz manipulace. A vyšlo najevo, že fotomontáží je v této studii celá řada. Autoři kupříkladu recyklovali data ze stejného experimentu, ale vydávali je za data z několika experimentů. Použili k tomu další primitivní nástroj počítačové manipulace obrazem: zrcadlové převrácení.“


Redakce Journal of Inorganic Biochemistry již článek stáhla a šéfredaktor se omluvil vědecké komunitě za pochybení, ke kterým v průběhu recenzního řízení došlo. Můžeme si být ale téměř stoprocentně jisti, že mezi odpírači očkování bude Shawowa zářijová publikace ještě dlouho žít svým životem a že se na ni nejeden rodič bude odkazovat. Chcete-li být připraveni, čtěte více zde:

Jan Kulhavý (podle technet.idnes.cz)