Vázne i u vás vzdělávání?

V tuto chvíli se hodně zabýváme (jako ostatně už rok) vývojem vzdělávání v novém jednotném oboru pediatrie. Jak už jistě víte, letos mohla žádat o rezidenční místa jen dětská lůžková zařízení. PLDD to nebylo z nepochopitelných důvodů dovoleno. Dokonce se zdá, že tuto hrubou chybu spáchal snaživý úředník jaksi mimo ideový záměr ministerstva zdravotnictví... Bohužel naše varování, že tím dojde k další personální devastaci celé pediatrie, se pomalu ale jistě stává skutečností. Z 80 vypsaných rezidenčních míst požádala dětská oddělení pouze o 59 míst, tedy více než třetina dotačních peněz „vyletí oknem“ a místo aby došlo k avizovanému navýšení, dojde ke snížení počtu mladých kolegů směrujících do péče o děti. Takže naše obavy se naplnily. Jak vypadá situace v našem regionu? V Litoměřících je nemocnice ve stadiu přerodu z příspěvkové organizace města na akciovou společnost, a proto dětské oddělení o svou akreditaci přišlo. Dosud sice podmínky splňovalo, ale přesto jsou na oddělení 4 školenci, o kolegyních na mateřské nemluvím. Situaci kolegyň v přípravě bych označil za nepříjemnou. Stráví na vyšších pracovištích cca 1/3–1/4 roku, takže ostatní trvale pláčou, že na oddělení nemá kdo pracovat (výsledek ambiciozního plánu minulého vzdělávacího programu...). A tím se dostávám k otázce spolupráce - primář je trvale „namíchnutý“, protože má málo lidí k dispozici, a ostatní jsou na tom podobně.

Tím pádem trvale básní o tom, jaký máme „na obvodech“ klid...
A jak je tomu ve vašem regionu? Má vaše nemocnice akreditaci pro obor dětské lékařství? Pokud ano, jaké má personální kapacity? Je schopna nabídnout vzdělávání na dětském oddělení ( primář + alespoň 1 další lékař s atestací a 5letou praxí, kteří jsou trvale přítomni v plném úvazku)? A nezvažují atestovaní lékaři oddělení odchod jinam, např. do primární péče?

Pavla Hromádková
U nás v Liberci je situace velmi odlišná. Dětské oddělení funguje dobře, spíš někdy nestačí lůžková kapacita. Akreditaci mají, už vyškolili asi 2 nebo 3 rezidenty. S primářem je spolupráce velmi dobrá. Po PLDD se nevyžaduje sloužit ani pohotovosti, protože ty probíhají v rámci ÚPS na oddělení. Takže se snažíme vycházet dobře. Problém máme spíš se specialisty. je zde naprostý nedostatek očních či ORL lékařů, kteří by brali i děti.

Helena Letáková
U nás v Turnově je oddělení dávno zrušené, jsme odkázáni na okolní nemocnice – Jablonec, Liberec, Mladou Boleslav , Jičín či Jilemnici. Posledně jmenovaná, s níž mám smlouvu na celý kmen, přišla loni o akreditaci – došlo ke spojení se Semily do s. r. o. a prý o ni zapomněli požádat. Navzdory tomu jsou tam přijaty dvě nové lékařky po škole.

Daniela Verdánová
U nás v Jindřichově Hradci akreditaci na dětském oddělení mají. Se dvěma atestacemi jsou tam dva – primář a jeho zástupce. K hospitalizaci tam děti posílám, ale úroveň vyšetření u nich se stále snižuje. Komunikuji s nimi pouze při odesílání dětí k hospitalizaci, což je minimálně...

Denisa Mendelová
V našem regionu je Fakultní nemocnice Brno, která má kapacity, i několik lékařů po atestaci s 5letou praxi. Zda neuvažují o odchodu jinam, o tom nemám t.č. žádné informace.

Alena Šebková
V Plzeňském kraji jsou pouze dvě akreditovaná pracoviště – FN Plzeň a Nemocnice Klatovy. FN Plzeň požádala o dvě místa, zda žádaly Klatovy, mi není známo. Podle předchozích let, kdy braly poměrně hodně rezidentů, jsem přesvědčena, že nemají legální kapacitu pro další. Nicméně spolupráce s oběma nemocnicemi na poli rezidentů PLDD byla vždy dobrá.

Zdeněk Zíma