Vitamin D – hledání konsensu je těžší, než jsme očekávali

Více než rok se pracovní skupina pro dětskou endokrinologii naší odborné společnosti zabývá tvorbou nového doporučení pro podávání vitaminu D dětem. Stávající doporučení spočívá v metodickém pokynu MZ ČR z předlistopadové éry, které se zabydlelo v učebnicích pediatrie, a zní: „Kojencům podáváme vitamin D v dávce 400 IU (v novějších učebnicích 500 IU) denně od 2 týdnů do ukončených 12 měsíců věku“. Ve starších je ještě douška „... pokud nejsou krmeni formulí“. A případně ještě „... dětem narozeným na podzim a v zimě podáváme až do 18 měsíců“.

Toto stručné doporučení je stále platné, ale cítili jsme potřebu poněkud je oživit o novější poznatky o vitaminu D. Dalším cílem také bylo poskytnout praktickým lékařům pro děti a dorost co nejaktuálnější informace o těchto novinkách, aby mohli lépe čelit otázkám zvídavých rodičů.

Ke spolupráci jsme přizvali i zástupce jiných odborností, aby náš pohled byl co nejkomplexnější, a také kolegy z lůžkových pracovišť, kteří o nové doporučení projevili nebývalý zájem. Základem našich úvah se stala práce skupiny autorů mapující saturaci vitaminem D dětí v různých věkových skupinách, na níž se podíleli mimo jiných P. Tláskal, A. Šebková, B. Procházka, N. Szitányi a J. Boženský.
V účincích vitaminu D na kostní kalcium-fosfátový metabolismus nedošlo k významnějším novým poznatkům ani změnám. Zajímavou oblastí s vysokou publikační aktivitou jsou však mimokostní účinky vitaminu D. Této problematice se dlouhodobě věnuje B. Kalvachová, a velmi obětavě se zapojila do práce naší skupiny. Z kliniků s námi nakonec intenzivněji spolupracoval pouze J. Bronský. Zástupci dětské endokrinologie Z. Šumník a J. Škvor se dobrovolně ujali role oponentů.

V průběhu času se ukázalo, že v tak názorově pestré skupině nebude snadné najít jednotný výstup. To je také důvodem, proč zatím výsledné doporučení není k dispozici široké odborné veřejnosti. V tuto chvíli nezbývá než doufat, že nakonec najdeme společnou řeč a že výsledek naší nelehké spolupráce spatří světlo světa již v příštím roce.

MUDr. Zdeněk Zíma