Výběr z jarní konference ECPCP 20.–22. 4. 2018 v Toledu (podrobná zpráva bude uveřejněna v časopisu VOX Pediatriae)

Kromě provozních záležitostí organizace bylo jedním z hlavních témat tradičně postgraduální vzdělávání v primární pediatrické péči (PPP). První část proběhla ve spolupráci se dvěma profesními organizacemi španělské primární péče. Dva mladí lékaři prezentovali své zkušenosti z předatestační přípravy a představili španělský rezidenční program. V rámci programu absolvují lékaři jen 4 měsíce v ordinaci praktického dětského lékaře. Nyní se zpracovává nové curriculum, které má rozšířit přípravu v ordinacích PPP.

Aktuality z vybraných zemí

Španělsko
Od minulého roku probíhá kampaň na podporu pediatrů pracujících v primární péči. Součástí je snaha o rozšíření rezidenčního programu na více míst, více měsíců v primární péči pro rezidenty a následně lepší finanční podmínky pro primární pediatry. Cílem je přilákat více lékařů do terénu a zlepšit dostupnost pro pacienty ve všech regionech. Španělská profesní organizace současně vyhlásila podpisovou akci pro veřejnost. Za několik měsíců sebrali několik set tisíc podpisů.

Rakousko
Aktuálně se v Rakousku mění náplň postgraduálního vzdělávání a hovoří se o potřebě zařazení několika měsíců přípravy přímo v ordinacích primární péče. Dosud probíhala pouze v nemocničních ambulancích. Rakousko je tak jednou z posledních zemí, kde se teprve primární péče dostává do postgraduálního vzdělávání. V některých regionech dochází k odlivu praktických dětských lékařů ze systému zdravotního pojištění. Provozují své praxe na komerční bázi za přímé platby klientů, a dochází tak k nedostatku lékařů pracujících na základě smlouvy se zdravotní pojišťovnou.

Slovinsko
V roce 2015 zavedlo Slovinsko nový postgraduální vzdělávací program pro pediatrii. Program obsahuje tříletý společný kmen a následně se pro další dva rozděluje na nemocniční a primární pediatrii. Cílem této změny je větší orientace státu na primární péči a zároveň lepší
specializační připravenost mladých lékařů v tomto oboru.

Německo
Dr. Folkert Fehrt představil unikátní projekt Univerzity v Heidelbergu, který již deset let motivuje studenty lékařské fakulty k nástupu do pediatrie, resp. do pediatrické primární péče. Na fakultě byl zaveden volitelný předmět, který po dobu dvou let spojuje studenta, lékaře primární péče a rodinu dítěte. Projektu se účastní katedra pediatrie a vybraní praktičtí dětští lékaři, kteří vytipují ze své klientely rodiny vhodné do projektu. Studenti prvního ročníku lékařské fakulty jsou seznámeni s rodinou, která má již jedno zdravé dítě a čeká narození dalšího. V rodině provedou dotazníkové šetření ještě před narozením dítěte. Obsahem dotazníku jsou očekávání rodiny, příprava na příchod dítěte a další. Studenti se pak účastní s novorozeným dítětem a rodiči první návštěvy u praktického dětského lékaře. V následujících dvou letech opakují návštěvy u pediatra i v rodině ještě několikrát, vidí tak v reálném životě psychomotorický vývoj dítěte i práci praktického dětského lékaře v době, kdy ještě nemají žádné vědomosti z pediatrie. Součástí programu jsou skupinová setkání lékařů, studentů i rodičů. Dochází tak k propojení praktické i životní zkušenosti. Dle dosavadních výsledků se podařilo dosáhnout žádaného cíle a zájem o obor pediatrie v posledních letech vzrostl. Ze studentů, kteří se projektu účastnili a již skončili studium, bylo následně 30 % zapsáno do oboru pediatrie, oproti 6 % absolventů zapsaných do oboru pediatrie z celkového počtu absolventů v letech před zavedením tohoto volitelného předmětu. Studenti tento předmět hodnotí velmi pozitivně a zájem o něj roste. Limitem projektu je počet praktických dětských lékařů, kteří pro velkou časovou náročnost nemohou plně vyhovět narůstajícímu zájmu.

Resumé
Několik dalších zemí představilo své programy postgraduálního vzdělávání v pediatrii. Obecně lze konstatovat, že trvá jasný trend posilování primární péče téměř ve všech zemích. Většina zemí si uvědomuje, že je vhodné tomu přizpůsobit i plán vzdělávání. Některé přidávají počet měsíců v primární péči, Slovinsko vytvořilo od roku 2015 samostatný obor. Je tedy otázkou, proč Česká republika, která byla Evropě do minulého roku vzorem, nyní jde opačným směrem.

Veronika Jilichová Nová, delegátka PLDD za ČR