Za komplikace s kredity pro členy SPLDD ČR se omlouváme, ale vinu necítíme

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

cyklus podzimních Páteřních seminářů pomalu končí. Navzdory nepříznivé situaci, kdy jsme museli na poslední chvíli změnit téma i formu, jsme zatím zaznamenali příznivý ohlas. Ve srovnání s minulým rokem je i zájem o tuto formu vzdělávání vyšší. 
Radost nám kazí jen nečekané rozhodnutí výboru SPLDD ČR nepřeklopit kredity ČLS/ČLK Páteřních seminářů do systému SPLDD ČR, ačkoliv jsme již byli dohodnuti a přestože jsme se snažili domluvit s kolegy na automatickém překlopení po oznámení akcí, jak bylo dosud zvykem. 
Vzdělávací akce OSPDL ČLS JEP jsou kreditovány ČLK prostřednictvím ČLS, ale vzhledem k možnosti využít tyto kredity i v systému SPLDD ČR bez administrativní zátěže členů jsme byli dohodnuti na jednoduchém překlopení. Vnímali jsme to jako službu našim kolegům, a proto jsme se snažili vyjít vstříc i podmínkám SPLDD ČR po zavedení GDPR. Netvrdíme, že vše jde vždy hladce, ani tato pravidla nebyla hned uchopena asi správně. 
Nyní ale výbor SPLDD ČR rozhodl o procesu, který přináší výraznou administrativní zátěž regionálním zástupcům OSPDL ČLS JEP. Z tohoto důvodu tedy v tomto roce budou muset kolegové, kteří budou chtít zařadit kredity ČLK/OSPDL do systému SPLDD ČR, požádat SPLDD ČR individuálně o jejich započítání. 
Protože se nepodařilo splnit slib o automatickém započítání našich kreditů do systému SPLDD ČR, nezbývá, než abych se kolegům omluvil, přestože za vznik této nepříjemné situace necítíme vinu.
Do budoucna se výbor OSPDL ČLS JEP bude na základě přání členů SPLDD ČR využívajících kreditní systém naší profesní organizace  jistě  snažit o nalezení všem přátelského konsensu.


Srdečně Váš

Zdeněk Zíma