Zápis výboru OSPDL ČLS JEP 18. 4. 2018

Přítomni: A. Šebková, Z. Zíma, E. Svobodová, H. Cabrnochová, G. Kubátová, J. Aronová
Omluveni: Y. Tomanová

Zápis ze dne 1. 3. 2018 odsouhlasen

Připomínkování MZČR – informuje Dr. Zíma
- vzor certifikátu po kurzu – připomínkování předáno Dr. Zímou
- připomínky k „padělkové“ směrnici – předány ve spolupráci se SPLDD a Mgr. Uhrem
- směrnice se nesmí dotknout PLDD, tj. nebudeme muset ze systému odepisovat vakcíny
- vzdělávání sester – návrh zákona, základní vzdělávání a nástavbové vzdělávací programy

Obor
- akreditační komise opět zasedne, negativní dopady zrušení oboru, podpora oboru ze strany MZ, reforma primární péče, zájem na fungování zdravotnictví na základě silné primární péče
- nad pediatrickým kmenem nakonec shoda

Vzdělávání
- Pediatrická akademie – dobrá účast, výborný program
- ZF – 9. 6. 2018 Praha, už je hotov program, záštita ministra zdravotnictví Mgr. A. Vojtěcha
- brožury (očkovací kalendář, preventabilní nákazy/atb., prebiotika, vitamín D – s doporučeným postupem)

Mezioborová spolupráce
- psychiatři – komunikace poněkud vázne – připomínkování k vyšetření u dětí s PAS
- paliativní péče – Dr. Šebková se účastní konference v Jihlavě na počátku června
- gynekologové – z iniciativy gynekologů vzniklo Fórum antikoncepce, byli jsme osloveni ke spolupráci – „demýtyzování“ antikoncepce
- plicní – v květnu by měla proběhnout schůzka s prof. Vašákovou, Dr. Čiernou a Dr. Skalickou na téma fibrózy
- obezitologové – spolupráce se pomalu rozvíjí
- ČPS – Pediatrický kongres – blok primární péče 60 minut, vznik sekce „mladí pediatři“ při ČPS
- doporučený postup vitamín D – blíží se snad finále
- ORL – screening sluchu v 5 letech – prof. Chrobok řeší další připomínky, naše stanovisko zůstává – screening nelze odborně zpochybnit, ale nesmí zatížit ordinace PLDD ani časově, ani finančně

Očkování
- Spalničky – zavlečené případy i onemocnění našich občanů, nemocné děti – neočkované! MZ vytvoří edukační leták
- Dopis hlavní hygieničky – hlášení infekčních nemocí – schůzka na MZ s MUDr. Kvášovou
- účast Dr. Šebková a Dr. Cabrnochová – 3 kategorie hlášení: možný případ, pravděpodobný a potvrzený případ–- v novelizaci ponechat tyto 3 kategorie, uděláme krátký materiál
- „Hlášení odmítačů“ (dotaz předsedy ČPS) – vypořádala Dr. Cabrnochová, v rámci vzdělávání vhodné kolegům dále připomínat doporučený postup
- Rizikové skupiny v rámci novely vyhlášky – čeká se na NIKO, nejasné vydefinování především imunodeficitů.

SPLDD
- Regionální konference – účast zástupců OSPDL 21. 4. ZČ a poslední 28. 4. SM, usnesení umístěno na web stránkách
- Sněm SPLDD 18.–20.5. Karlovy Vary – k účasti pozván výbor OSPDL, proběhne i předsednictvo – za OSPDL účast výboru

Zahraniční komise (Dr. Kubátová)
- 4 zahraniční akce do roka, zasedání delegátů EAP a předsednictva ECPCP. SPLDD nemá peněžní prostředky na všechny akce.
- Dr. Svobodová vypracuje pravidla pro možnou účast na zahraničních cestách pro zahraniční komisi, případně další členy OSPDL a jejich financování.

Různé
- ÚZIS – kojení – Dr. Mydlilová – vypořádal Dr. Zíma – hlásit se bude pouze, když bude ukončeno kojení, špatně definovány otázky,
- Kategorizace léků a ZP – připomínky + preskripční omezení – ČLS prof. Švihovec, v komisi pro lékovou politiku zůstává Dr. Rytíř
- Stanovisko OSPDL k mukolytikům, odpověď na otázky zpracoval Dr. Zíma
- Konference ČLK – personální devastace zdravotnictví – k účasti a sdělení pozván předseda SPL, nikoli SPLDD
- Newsletter – úspěšnost – vysoká čtenost
- WEB – situace je nadále neutěšená, dočasně stavíme vlastní, dle celkového výsledku nadále předpoklad zakomponování do jednotného webu. Dr. Zíma rezignoval na funkci vedoucího webových stránek v SPLDD
- Odpověď Dr. Liškovi – zasláno Dr. Zímou
- PAS – žádost o zveřejnění metodiky na stránkách MZ do věstníku – odsouhlaseno výborem
- musí se ještě jako spoluautor vyjádřit SPLDD
- Členství OSPDL – výbor OSPDL navrhuje zvýšit příspěvky za členství v OSPDL na 500 Kč/rok.
- Pro regionální úkol – nábor mladých do OSPDL

V přípravě
- Tisková konference ministra zdravotnictví – protikuřácký zákon – Dr. Šebková pozvána k účast
- Tisková konference očkování – pneumokoky – účast Dr. Šebková
- V rámci novelizace Manuálu krátké intervence je třeba zjistit nákladovost
- Dr. Šebková – schůzka VZP – nám. Pevná – preventivní programy

Zapsala: Eva Střechová
Kontroloval: Zdeněk Zíma