Zapojte se do průzkumu – pomůžete dětským gynekologům i sobě

Ve stínu podobných starostí o budoucnost specializačního vzdělávání a samotnou existenci oborů se 23. března u příležitosti 12. kongresu primární péče sešli k pracovnímu setkání zástupci OSPDL ČLS JEP (MUDr. Alena Šebková, MUDr. Zdeněk Rytíř, MUDr. Zdeněk Zíma) s představiteli České společnosti gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP a Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS ČLS JEP MUDr. Danou Ondrovou, Ph.D. , MUDr. Miroslavem Havlínem, MUDr. Helenou Neumannovou a MUDr. Janou Skřenkovou.

Máte spolupracujícího dětského gynekologa?
Jen co se diskuse stočila k dostupnosti péče gynekologů dětí a dospívajících v regionech, narazili účastníci na nečekaný problém. Nikdo dnes nedokáže s jistotou určit ani to, kolik dětských gynekologů vlastně v praxi působí, ani jak by měla být v ideálním případě konstruována jejich síť. V Sekci gynekologie dětí a dospívajících ČGPS ČLS JEP je podle jejich zástupců registrováno 183 lékařů, z toho ale je ale jen 89 lékařů s atestací z dětské a dorostové gynekologie. Databáze navíc není aktualizována, podle MUDr. Havlína lze předpokládat, že reálně v republice pracuje odhadem 75 lékařů s atestací z dětské a dorostové gynekologie, tedy cca jeden na 1,5 okresu. Jak ukazuje zkušenost z některých regionů, určitě to není ideální stav – zejména ve světle toho, že gynekologové, kteří se věnují dětské gynekologii, vykonávají tuto praxi z ekonomických důvodů zpravidla jen na max. 0,4 úvazku.

Jak dále připomněli zástupci gynekologie dětí a dospívajících, aktualizovat databázi a zjistit skutečný stav věcí, není vinou zákona na ochranu osobních údajů nic jednoduchého. Nelze plošně nevyžádaným e-mailem obeslat kontakty z internetu a zjišťovat u nich citlivá osobní data. Zástupci OSPDL ČLS JEP nabídli kolegům pomoc – a výsledkem je dotazník, který najdete ZDE.

Výbor OSPDL ČLS JEP tímto vás, čtenáře Newsletteru z řad PLDD, prosí: věnujte pár minut svého času vyplnění všech otázek. Pomůžete tak svým kolegům zmapovat reálnou situaci v dostupnosti péče gynekologů dětí a dospívajících a identifikovat regiony, kde jsou největší problémy a které si zaslouží urychlené řešení.

PLDD jako „gynekologové první pomoci“
Potřebná dimenze sítě souvisí podle zástupců dětských gynekologů i s tím, co budou pediatři schopni zvládnout sami ve svých ordinacích. Např. poučení rodičů o synechiích (první téma, které zástupci dětských gynekologů považují za klíčové) by mělo být součástí první návštěvy u PLDD, ušetřila by se řada budoucích, často nepříjemných návštěv u gynekologa.

Pro tyto kompetence je třeba, aby byli PLDD edukováni v duchu aktuálně platných poznatků, např. použití Canestenu u dítěte s výtokem (druhé téma, které zástupci dětských gynekologů považují za klíčové) je postup non lege artis, přesto podle zástupců dětských gynekologů počet takto ošetřených dívek navzdory množství publikovaných článků neklesá.

MUDr. Alena Šebková závěrem nabídla zařadit problematiku dětské gynekologie na program budoucích vzdělávacích akcí OSPDL ČLS JEP – a tak se s ní setkáte např. již v 9. června na Zdravotnickém fóru v Praze věnovaném syndromu týraného dítěte.

Jan Kulhavý