Vzdělávací videa a záznamy z webinářů

Kazuistiky

Unikátní řada edukativních videí, které jsme pečlivě připravili s cílem vás nejen informovat a vzdělávat, ale také inspirovat. Tato videa překračují hranice obvyklých prezentací a přinášejí konkrétní příklady přímo z praxe.
Videa se zaměřují na specifické téma - meningokoky.

O mateřském mléce od A do Z

Na stejnojmenných webových stránkách můžete zhlédnout první sérii edukačních videí o aktuálních tématech, která řešíte ve své pediatrické praxi každý den. Jsou zde pro vás připravena více i méně známá fakta o mateřském mléce, zvláštní pozornost je věnovaná oligosacharidům mateřského mléka.

Konference spojená se křtem učebnice
Praktické dětské lékařství

Jedním z důležitých pilířů vývoje oboru je mimo jiné vydání této první učebnice praktického dětského lékařství. Publikace získala Cenu ČLS JEP. Byla oceněna 2. místem v kategorii nejlepších monografií za rok 2020.

Prevence z lékařské praxe

Projekt, který Vám umožní vzdělávat se v aktuálních tématech pro každého praktického lékaře, aniž byste museli opustit pohodlí svého domova. Dostáváte tak jedinečnou příležitost seznámit se s unikátní databází zkušeností, rozhovorů a kazuistik lékařů z předních českých ambulantních pracovišť. Lékaři mohou tento edukační web využívat zcela zdarma.