Meziresortní spolupráce

OSPDL se zapojila do činnosti skupiny MZ ČR pro návykové látky

Při Ministerstvu zdravotnictví ČR vznikla Pracovní skupina pro návykové látky. Pro nás je nejdůležitějším jejím tématem prevence, jíž se zabýváme v rámci krátké intervence rizikového chování v ordinaci PLDD. Za naši odbornou společnost byla do Pracovní skupiny delegována předsedkyně OSPDL ČLS JEP MUDr. Alena Šebková.

Více v článku

Metodika poskytování dietní stravy v rámci školního stravování

Meziresortní pracovní skupina ministerstva zdravotnictví pro institucionální stravování zpracovala detailní dokument doporučujícího charakteru, který nabízí návod, jakým způsobem dietní stravu zajistit. Metodika prošla pilotním testováním na reprezentativním vzorku škol, na její přípravě se podíleli odborníci napříč obory od nutričních terapeutů přes hygieniky a metodiky školního stravování až po odborníky na gastronomii.

Více v článku

Závěry z krajských setkání PLDD a pracovníků sociálně-právní ochrany dětí

Nadace Sirius pořádala od listopadu 2022 do června 2023 ve třinácti krajích České republiky setkání praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD) a pracovníků sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Cílem bylo osobní setkání aktérů, sdílení jejich potřeb, limitů a možností komunikace a prohloubení vzájemné spolupráce. Kateřina Blažková z Nadace Sirius pro vás sepsala závěry, které z těchto diskusí vyplynuly.

Více v článku