Adventní inspirace

Zalistovali jsme aktuálním vydáním Bulletinu Akademie pacientských organizací AIFP a vybrali pro vás několik předvánočních akcí, které potěší srdce i duši – a ještě díky nim můžete podpořit pacientské organizace v jejich činnosti. 

Slaný kalendář 2022

Šířit osvětu o nemoci cystická fibróza pomáhá projekt charitativního kalendáře, který vydává Klub nemocných cystickou fibrózou, z. s. Za fotoaparát již osmého ročníku kalendáře se postavil Herbert Slavík. Na fotografiích zachytil pacienty s cystickou fibrózou během jejich oblíbených sportovních aktivit. Zároveň jsou doplněny číselnými údaji, které mají veřejnosti přiblížit náročnost léčby tohoto onemocnění – z jednotlivých měsíců se tak dozví, kolik tablet léků ročně musí pacienti užívat, kolik hodin věnují inhalacím a rehabilitaci nebo s jakými hodnotami plicních funkcí se musí potýkat. To celé umocňuje podtitul kalendáře: Naše nemoc není vidět. 
Sto procent z prodejní ceny Slaného kalendáře 2022 jde na konto Klubu CF a lze jej zakoupit na internetové stránce eshop.klubcf.cz

Vánoční bezlepkový trh

Pacientská organizace Společnost pro bezlepkovou dietu pořádá jako součást Stříbrných vánočních dnů v sobotu 11. prosince na pražském výstavišti PVA EXPO v Letňanech Vánoční bezlepkový trh. Podrobné informace, včetně seznamu vystavovatelů, budou zveřejněny na www.celiak.cz.

Autikvariát – knihy a autismus
Za pultem Autikvariátu se setkáte výhradně s antikváři s poruchou autistického spektra, kteří si sami pro sebe vybrali pojmenování „autikváři“. Knihy a čtení jsou jejich speciálním zájmem, kvůli kterému jsou ochotni se naučit leccos nového a překonat mnohá úskalí. Kontakt se zákazníky se jim také navazuje snáz na téma, kterému rozumějí a které je baví, interakce je díky vnitřní motivaci jednodušší.
Autikvariát v srdci pražského sídliště Řepy (Španielova 8) nabídne kromě knih také knihařský sortiment chráněné dílny Adventor Workshop. Například záložky, „otvíráky“ na knihy a keramické zarážky do knihoven.
„Vrátíme do oběhu polozapomenuté myšlenky a příběhy, ať už prostřednictvím našich zákazníků nebo ve spolupráci s knihovnami. Navíc u nás uvidíte výtvarná díla autistických autorů, uslyšíte hudbu autistických muzikantů a v našem komunitním centru KOPEC chceme pořádat také autorská čtení,“ píší autoři projektu Autikvariát ze spolku Adventor z. s., servisní a svépomocné organizace, která poskytuje služby a podporu autistické komunitě – malým i velkým, rodičům, odborníkům a veřejnosti. Projekt je možno podpořit na www.donio.cz/autikvariat-knihy-a-autismus.