Antibiotika

Upozorňujeme, že uvedené informace vycházejí z dat (SÚKL a distribuce), která má pracovní skupina k dispozici. Nemohou však odrážet reálnou situaci v jednotlivých lékárnách, ale pouze předpokládanou dostupnost na většině míst.

Suspenze:

DOSTUPNÉ:
- klarithromycin
- azithromycin
- amoxicilin+klavulanát


dostupný i LP dodaný ze zahraničí – distribuce výdej a použití je povolena opatřením MZ podle § 8 odst. 6 zákona o léčivech; úhrada je od 1.5.2023 stanovena opatřením MZ podle zákona č. 48/1997 Sb.:
- kód pro předepisování: 9999909 I BETAMOX PLUS 400 I 400. /5 ML + 57 MG/5 ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, 100 ML

- amoxicilin
– dostupný PL dodaný ze zahraničí – distribuce výdej a použití je povolena opatřením MZ podle § 8 odst. 6 zákona o léčivech; úhrada je od 1.5.2023 stanovena opatřením MZ podle zákona č. 48/1997 Sb.:
Kód pro předepisování: 9999910 I AMOTAKS I 500 MG/5 ML, 100ML
- fenoxymethylpenicilin –
cca od 19.7. 2023 Ospen 0,75 MIU

OMEZENĚ:
- cefuroxim
– pouze v lékárnách


Tablety:

DOSTUPNÉ:
- klarithromycin
- azithromycin
- fenoxymethylpenicilin –
V-Penicilin, Penbene
- amoxicilin
+klavulanát – dostupný i LP dodaný ze zahraničí, kód pro předepisování: 9999908 I BETAMOX PLUS I 875MG + 125MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS
- doxycyklin
- spiramycin
- amoxicilin
- cefuroxim
- klindamycin


OMEZENĚ:
- cefadroxil –
jen v lékárnách

---------------------

Léčivé přípravky s obsahem betahistinu – přes intenzivní jednání s držiteli rozhodnutí o registraci je stále řada léčivých přípravků ve výpadku. Dle dostupných informací bude situace omezené dostupnosti přetrvávat, a přestože dodávky některých léčivých přípravků s touto léčivou látkou budou nadále pokračovat, pravděpodobně nebudou schopny pokrýt celou potřebu trhu v ČR.
Problém je bohužel způsoben omezenou dostupností výrobní suroviny a dle našich informací je výpadek těchto léčivých přípravků v minimálně dalších 15 zemích EU. Z toho důvodu není možné zajištění LP ze zahraničí.