Aktuálně

Odrazovat těhotné od očkování proti pertusi je hazard se zdravím i životem dítěte

Na Státní zdravotní ústav (SZÚ) se stále častěji obracejí nastávající maminky s dotazy na bezpečnost očkování proti černému kašli. Setkávají se totiž s tím, že jim ošetřující gynekolog nebo praktický lékař očkování vysloveně nedoporučili, případně ho těhotným rozmlouvali. S ohledem na to, že takových dotazů odborníci SZÚ registrují až zarážející množství, považují za důležité vysvětlit znovu, proč je očkování proti pertusi, obzvlášť pro nastávající rodiče a rodinné příslušníky, tak důležité.

Více v článku

Prioritizace očkování proti černému kašli

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo pokyn k prioritizaci očkování proti černému kašli.

Více v článku

Světový týden kojení 2024

Celosvětová kampaň, jejímž cílem je zvýšit povědomí a podnítit akci k tématům souvisejícím s kojením.

Více v článku

Dotace na ordinaci PLDD v Přerově

Zastupitelstvo města Přerova vyhlásilo Dotační program na podporu praktického lékařství pro děti a dorost na území města Přerova v roce 2024

Více v článku

Rezidenční místa 2024

Bylo vypsáno první kolo výběrových řízení na Rezidenční místa

Více v článku

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2024 pro obor Pediatrie

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2024 pro obor Pediatrie

Více v článku

Černý kašel zatím nepolevuje

Do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) bylo od 1. ledna do 28. dubna letošního roku nahlášeno celkem 10 973 případů pertuse. Z toho v posledním, tzn. 17. kalendářním týdnu, bylo evidováno 1604 nových případů – to je největší týdenní nárůst v tomto roce.

Více v článku

Pastilky s obsahem benzydaminu a hypersenzitivní reakce

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o nežádoucích účincích spojených s užíváním přípravku obsahujícím léčivou látku benzydamin ve formě pastilek (3 mg/1 pastilka). U alergických projevů jsou popsány lokální otoky měkkých tkání (otok jazyka, rtů, obličeje, úst, krku), celkové projevy alergické reakce (dyspnoe, diskomfort / bolest na hrudi, palpitace, hypotenze, točení hlavy, vyčerpanost, nauzea, zvracení, zimnice, zarudnutí obličeje) a kožní projevy alergické reakce (kopřivka, exantém, svědění). V ČR je s obsahem monokomponentního benzydaminu ve formě pastilek registrováno několik léčivých přípravků: Ajax Citron, Galverde, Larymed Citron, Larymed Pomeranč a Med, Tantum Verde Eucalyptus, Tantum Verde Lemon, Tantum Verde Mint a Tantum Verde Orange and Honey.

Více v článku

Senátní výbor vyzval ministra k regulaci e-cigaret, aby necílily na děti a mladistvé

Podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek platí v ČR zákaz prodeje a podávání nikotinových výrobků osobám mladším 18 let. To, že prodejci jednorázových e-cigaret přesto cílí právě na tuto skupinu, bohužel svědčí o tom, že vymahatelnost dodržování uvedeného zákona není dostatečně účinná. Výsledkem je, že podle Státního zdravotního ústavu a jím realizovaného Národního výzkumu užívání tabáku a alkoholu v České republice (NAUTA) má téměř 25 % dětí a mladistvých (15–24 let) zkušenost s užíváním elektronických cigaret.

Více v článku

Epidemiologové předpovídají, že ČR čeká „pertusový rok“

Do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) bylo od začátku roku 2024 do 13.2. nahlášeno již 698 případů pertuse. Onemocnění zasahuje všechny věkové skupiny od kojenců po seniory. Nejvíce případů je hlášeno u teenagerů ve věku 12 až 18 let. Znepokojující je už 16 infekcí černým kašlem u dětí do jednoho roku života. Podobnou situaci hlásí podle ECDC i další evropské země, jako například Dánsko, Chorvatsko, Belgie či Nizozemí.

Více v článku

Pozice SABA v nové strategii léčby astmatu

Krátkodobě působící beta-sympatomimetika (SABA) představovala s ohledem na svůj bronchodilatační účinek s rychlým nástupem základní možnost léčby akutního bronchospasmu v rámci takzvané záchranné medikace u astmatických pacientů. Výsledky studií z posledních let naznačují, že pravidelné užívání SABA v monoterapii, dokonce jen 1–2 týdny, je spojeno se zvýšenou reaktivitou dýchacích cest, snížením bronchodilatačního účinku, zvýšením alergické reakce a zvýšením počtu eosinofilů. U nadměrného užívání byla prokázána i souvislost se zvýšeným výskytem exacerbací astmatu a fatálních případů astmatu.

Více v článku

Aktualizace Metodiky k vykazování očkování od 8. 2. 2024

V návaznosti na vydání Sdělení MZ č.37/2024 o antigenním složení vakcín byla v pátek 23.4. aktualizovaná Metodika k vykazování očkování.

Více v článku

Poskytovatelé služeb rodinám s dětmi s život limitujícím nebo ohrožujícím onemocněním

V průběhu roku 2023 vytvořila neziskové organizaci Dům pro Julii seznam organizací tak, aby v každém kraji byl uveden alespoň jeden poskytovatel.

Více v článku

Statisíce dětí zůstaly bez pediatra. Za posledních pět let skončilo 336 ordinací

Statisíce dětí v Česku nemají svého praktického lékaře. Je to následek úbytku jejich ordinací, které skončily poté, co lékař odešel do důchodu a náhrada za něj se nenašla. Vyplývá to ze statistiky Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb.

Více v článku

Antibiotika

Aktuální informace na základě jednání pracovní skupiny k dostupnosti ATB a p.o. antivirotik proti covid-19 pro následující období. Jednání se uskutečnilo 5.1.2024

Více v článku

Výzva a Metodika pro žadatele o Rezidenční místa v roce 2024

Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo na svých stránkách Výzvu a Metodiku pro žadatele o Rezidenční místa v roce 2024

Více v článku

Antibiotika

Aktuální informace na základě jednání pracovní skupiny k dostupnosti ATB a p.o. antivirotik proti covid-19 pro následující období.

Více v článku

Pseudoefedrin – nová doporučení ke snížení rizik

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje, že Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) na základě proběhlého celoevropského přehodnocení léčivých přípravků s obsahem účinné látky pseudoefedrin doporučuje nová opatření k minimalizaci rizik reverzibilní encefalopatie v zadní cirkulaci (PRES) a syndromu reverzibilní mozkové vazokonstrikce (RCVS).

Více v článku

Dávivý kašel, pertuse a parapertuse v ordinaci

Rádi bychom upozornili na zvyšující se počet případů onemocnění černým kašlem napříč populací, který orgány ochrany veřejného zdraví zaznamenávají v posledních týdnech.

Více v článku

Seminář "Zdravotní respitní (odlehčovací) péče – víme o “nemocnicích” v domácím prostředí?"

Dne 29. listopadu 2023 se uskutečnil v prostorách Poslanecké sněmovny ČR seminář "Zdravotní respitní (odlehčovací) péče – víme o “nemocnicích” v domácím prostředí?

Více v článku

Antibiotika

Aktuální informace na základě jednání pracovní skupiny k dostupnosti ATB pro následující období do 10.12.2023

Více v článku

Antibiotika

Aktuální informace na základě jednání pracovní skupiny k dostupnosti ATB pro následující období.

Více v článku

Evropský antibiotický den – jak dosáhnout cílů pro snížení antibiotické rezistence?

Prof. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D., v aktuálním článku vydaném Státním zdravotním ústavem (SZÚ) u příležitosti Evropského antibiotického dne připadajícího na 18. listopad píše, že zatímco na úrovni Evropy se mezi lety 2019 a 2022 podařilo spotřebu antibiotik o 2,5 % snížit, v České republice spotřeba o 1 % stoupla. Bohužel nepatříme ani k 9 státům EU, které již nyní používají alespoň 65 % antibiotik ze skupiny základních, úzkospektrých antibiotik („ACCESS“). Výpadky penicilinů v roce 2022 se mohly v navýšení spotřeby širokospektrých antibiotik odrazit, nejsou ale jedinou příčinou, která vede k jejich nadužívání.

Více v článku

Co dosud víme o nové epidemii respiračních infekcí mezi čínskými dětmi?

Dne 21. listopadu média a ProMED informovaly o epidemii nediagnostikované pneumonie u dětí v severní Číně. Není jasné, zda jsou případy spojeny s celkovým nárůstem respiračních infekcí již dříve hlášeným čínskými úřady nebo zda se jedná o novou událost. Předpokládá, že původcem u velkého počtu případů je Mycoplasma pneumoniae. U aktuálně se vyskytujícího onemocnění nicméně nejsou příznaky zcela typické pro infekci M. pneumoniae – není popisován kašel a je přítomna vysoká teplota a nález nodulů na rentgenovém snímku plic. Světová zdravotnická organizace (WHO) oficiálně požádala Čínu o podrobné informace týkající se nárůstu respiračních onemocnění a hlášených clusterech zápalů plic u dětí.

Více v článku

Výběrové řízení na rezidenční místo - náhradníci

PEDIATR MOHELNICE s.r.o. vypsalo výběrové řízení, které se uzavírá 28.11.2023

Více v článku

Výběrové řízení na rezidenční místo

MUDr. Jan Němeček z Mělníku vyhlašuje výběrové řízení na jedno rezidenční místo lékaře v oboru pediatrie.

Více v článku

Antibiotika

Aktuální informace na základě jednání pracovní skupiny k dostupnosti ATB pro týden 13.11.-19.11.23

Více v článku

Antibiotika

Aktuální informace na základě jednání pracovní skupiny k dostupnosti ATB pro tento týden 6.11. - 12.11.

Více v článku

Antibiotika

Aktuální informace na základě jednání pracovní skupiny k dostupnosti ATB pro týden 30.10.-3.11.2023

Více v článku

Černý kašel je na vzestupu v Evropě i v ČR

Státní zdravotní ústav vydal zprávu, podle které po relativně dlouhém období zaznamenávají některé evropské státy, Českou republiku nevyjímaje, nárůst onemocnění pertusí. Alarmující je, že v ČR dochází podle dostupných hlášení k lokálním výskytům černého kašle u neočkovaných dětí, a to i školního věku. Vývoj tak napovídá, že černému kašli se daří z velké části mezi lidmi, kteří očkování odmítají.

Více v článku

Národní monitoring duševního zdraví dětí

V Česku dosud chyběla studie, která by poskytovala ucelenějšÍ obraz o duševním zdraví dětí. Odborníci z Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ) ve spolupráci s Českou školní inspekcí proto nyní provedli unikátní pilotní Národní monitoring duševního zdraví žáků na základních školách v ČR. Výsledky projektu, který nemá ve střední a východní Evropě obdoby, jsou přitom alarmující – 40 % českých dětí vykazuje známky střední až těžké deprese a 30 % má známky úzkosti. Situace si vyžaduje řadu opatření zejména na úrovni prevence.

Více v článku

Centrum pro vrozené nákazy a infekce v graviditě

Diagnostikovat kongenitální infekci, určit riziko a závažnost kongenitálního postižení, navrhnout adekvátní opatření a případně terapii pro těhotnou ženu nebo novorozence, je často obtížné. Kolegové z Centra pro vrozené nákazy a infekce v graviditě při Klinice infekčních nemocí FN Bulovka, Praha, nabízejí své zkušenosti a diagnostické možnosti v oblastech dispenzarizace a v indikovaných případech léčby dětských pacientů s diagnostikovanou kongenitální/perinatální infekcí, komplexní ambulantní péče o gravidní pacientky s transplacentárně přenosnou infekcí a konziliární činnosti v problematice vrozených nákaz a infekcí v graviditě.

Více v článku

Rozsáhlá epidemie virové hepatitidy A (VHA) ve Východoslovenském kraji

6. října 2023 informovaly slovenské úřady o pokračující rozsáhlé epidemii virové hepatitidy A (VHA) ve Východoslovenském kraji – nejvíce případů je v oblasti Košic, další jsou hlášeny z okresů Prešov, Michalovce a Vranov nad Toplou.

Více v článku

Činnost Centra pro vrozené nákazy a infekce v graviditě

Diagnostikovat kongenitální infekci, určit riziko a závažnost kongenitálního postižení, navrhnout adekvátní opatření a případně terapii pro těhotnou ženu nebo novorozence, je často obtížné.

Více v článku

Antibiotika

Aktuální informace na základě jednání pracovní skupiny k dostupnosti ATB pro týden 16.10.-21.10.2023

Více v článku

Antibiotika

Aktuální informace na základě jednání pracovní skupiny k dostupnosti ATB pro týden 9-15.10.23

Více v článku

Světový den atopické dermatitidy

Datum 14. září je každoročně spojeno s připomínkou onemocnění atopickým ekzémem, které se podle statistik v populaci vyskytuje minimálně u dvou procent obyvatel, mezi dětmi je prevalence dokonce kolem pěti procent. Celkové číslo ale bude velmi pravděpodobně vyšší,statistiky totiž nezohledňují pacienty s velmi mírným průběhem této nemoci, kterou provází riziko řady komorbidit a která, jak již bylo prokázáno, může být i spouštěčem myšlenek na suicidium či pokusů o ně.

Více v článku

Manželka prezidenta pozvala OSPDL a další odborníky k diskusi o řešení kapacit primární dětské péče

Eva Pavlová, manželka prezidenta republiky, uspořádala 31. srpna na Pražském hradě kulatý stůl věnovaný kapacitním a personálním problémům zajištění primární péče pro děti a dorost v ČR. Manželka prezidenta republiky o situaci, která může přerůst v blízké budoucnosti ve skutečnou krizi, při svých návštěvách v regionech často mluvila s rodiči, lékaři i představiteli měst a obcí. Proto pozvala zástupce všech subjektů, kterých se zajištění fungování primární dětské péče bezprostředně dotýká, aby jí pomohli nalézt příčinu stávajících problémů a definovat kroky vedoucí k nápravě.

Více v článku

Antibiotika

Aktuální informace na základě jednání pracovní skupiny k dostupnosti ATB dva týdny 25.9.- 6.10.2023

Více v článku

Antibiotika

Aktuální informace na základě jednání pracovní skupiny k dostupnosti ATB pro týden 18-24.9.

Více v článku

Antibiotika

Aktuální informace na základě jednání pracovní skupiny k dostupnosti ATB pro týden 11.-15.9.23

Více v článku

Antibiotika

Aktuální informace na základě jednání pracovní skupiny k dostupnosti ATB pro následující týden 4-9.9.23

Více v článku

Antibiotika

Aktuální informace na základě jednání pracovní skupiny k dostupnosti ATB pro týden 28.8. - 3.9.2023

Více v článku

Rezidenční místa 2023, 2. kolo

Byly vypsané první termíny druhých kol pro rezidenční místa.

Více v článku

Stanovisko OSPDL ČLS JEP k managementu a prevenci onemocnění COVID-19 pro děti a dorost 2023

Dne 20.7.2023 vyšlo nové stanovisko OSPDL ČLS JEP k managementu a prevenci onemocnění COVID-19 pro děti a dorost. Více informací v článku.

Více v článku

Antibiotika

Aktuální informace na základě jednání pracovní skupiny k dostupnosti ATB pro následující dva týdny.

Více v článku

Antibiotika

Aktuální informace na základě jednání pracovní skupiny k dostupnosti ATB pro následující týden 7.8. - 13.8.2023

Více v článku

Antibiotika

Aktuální informace na základě jednání pracovní skupiny k dostupnosti ATB pro následující týden 31.7.- 5.8.2023

Více v článku

Antibiotika

Aktuální informace na základě jednání pracovní skupiny ze dne 14.7. k dostupnosti ATB pro následující 2 týdny.

Více v článku

Antibiotika

Aktuální informace na základě jednání pracovní skupiny k dostupnosti ATB v příštím týdnu.

Více v článku

Antibiotika

Aktuální informace na základě jednání pracovní skupiny k dostupnosti ATB v příštím týdnu.

Více v článku

Antibiotika

Aktuální informace k dostupnosti ATB v příštím týdnu.

Více v článku

Antibiotika

Aktuální informace k dostupnosti ATB v příštím týdnu na základě jednání pracovní skupiny.

Více v článku

Druhý letošní případ záškrtu na Vysočině

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV) řeší již druhý případ difterie za poslední rok. Národní referenční laboratoř pro pertusi a difterii (NRL) Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v květnu potvrdila u pacienta z Vysočiny nákazu bakterií Corynebacterium ulcerans, která produkuje difterický toxin. V daném případě se jedná o kožní formu nemoci. Celkově se nyní jedná již o 10. případ záškrtu v ČR od znovuobjevení tohoto onemocnění, tedy od dubna roku 2022. V letošním roce NRL již potvrdila 4 případy kožní formy záškrtu a 1 případ respirační formy infekce. V souvislosti s výskytem vyššího počtu případů daného onemocnění v některých evropských zemích vydala hlavní hygienička ČR Doporučený postup při výskytu případu onemocnění záškrtem (difterií).

Více v článku

Nárůst infekcí vyvolaných echovirem 11 u novorozenců ve Francii

Od července 2022 do dubna 2023 bylo ve Francii zaznamenáno devět případů novorozenců s těžkou sepsí komplikovanou selháním jater a neurologickým nebo myokardiálním postižením v důsledku infekce vyvolané echovirem 11. Sedm novorozenců zemřelo, dva jsou stále hospitalizováni na neonatologických jednotkách intenzivní péče. Jednalo se o čtyři páry předčasně narozených dvojčat a jedno donošené dítě, pět z devíti novorozenců se narodilo s nízkou porodní hmotností. Vysoká smrtnost při aktuální epidemii by měla být interpretována právě v kontextu infekce v průběhu prvních 7 dnů života, nedonošenosti a nízké porodní hmotnosti u mnohočetných těhotenství. Zvažovány jsou ale i potenciální změny ve virulenci cirkulujícího echoviru 11.

Více v článku

Antibiotika

Aktuální informace k dostupnosti ATB v příštím týdnu na základě jednání pracovní skupiny.

Více v článku

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na RM pro rok 2023 - Pediatrie

MZ ČR zveřejnilo seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místo pro rok 2023 v oboru Pediatrie

Více v článku

Antibiotika

Aktuální informace k dostupnosti ATB v příštím týdnu

Více v článku

Antibiotika

Aktuální informace k dostupnosti ATB v příštím týdnu na základě jednání ze dne 19.5.

Více v článku

Antibiotika

Aktuální informace k dostupnosti ATB v příštím týdnu

Více v článku

TZ: Odborné společnosti varují: Potřebujeme dětské lékaře. Rychle.

Několik let chybí k tomu, aby každé třetí dítě nemělo svého lékaře. Mezi roky 2017 a 2021 své ordinace zavřelo 338 praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD). Většinou odešli do důchodu, aniž by je někdo nahradil. Rodiče proto mají problém najít pro své děti lékaře a zvyšuje se počet neregistrovaných dětí bez adekvátní zdravotní péče.

Více v článku

Antibiotika

Aktuální informace k dostupnosti ATB v příštím týdnu na základě jednání ze dne 12.5.

Více v článku

Antibiotika

Posíláme aktuální informace k dostupnosti ATB v příštím týdnu na základě jednání zde dne 6.5.2023

Více v článku

Světový imunizační týden

Jako každý rok, i letos zasvětila Světová zdravotnická organizace (WHO) poslední dubnový týden osvětě věnované očkování. Tentokrát s mottem „The Big Catch-Up“, tedy velké dohánění… WHO odhaduje, že až 21 milionů dětí celosvětově vynechalo v roce 2021 očkování v důsledku opatření spojených s pandemií covid-19. WHO chce letos vrátit míru základní proočkovanosti alespoň na úroveň roku 2019.

Více v článku

Úhrada mimořádně dodaných antibiotických suspenzí pro děti

Vláda ČR dala v polovině dubna souhlas s mimořádným opatřením, kterým ministerstvo zdravotnictví stanoví od 1. května 2023 na 12 měsíců úhradu léčivých přípravků registrovaných v jiných zemích EU. Díky tomu mají být k dispozici další desítky tisíc balení antibiotických suspenzí s obsahem kombinace amoxicilinu a kyseliny klavulanové i samostatného amoxicilinu. Léčiva budou plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Více v článku

Antibiotika

Aktuální informace k dostupnosti ATB v příštím týdnu na základě jednání ze dne 28.4.

Více v článku

Antibiotika

Aktuální informace k dostupnosti ATB v příštím týdnu na základě jednání ze dne 25. dubna

Více v článku

Antibiotika

Posíláme aktuální informace k dostupnosti ATB v příštím týdnu

Více v článku

Antibiotika

Aktuální informace k dostupnosti ATB v tomto týdnu na základě jednání se zástupci MZ a SÚKL:

Více v článku

Zrušení Metodického pokynu k nařizování izolace u covid-19

Ministerstvo zdravotnictví na základě vyhodnocení zkušeností a poznatků o onemocnění covid-19 přistoupilo ve spolupráci s odborníky ke změně v přístupu při nařizování izolací u osob s laboratorně prokázaným onemocněním covid-19.

Více v článku

Antibiotika

Posíláme aktuální informace k dostupnosti ATB.

Více v článku

Den boje proti TBC – pneumologové v ČR očekávají další mírný nárůst infekcí

24. března 1882 zveřejnil Robert Koch svou práci o původci tuberkulózy. Proto tento den vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) za Den boje proti TBC. Tuberkulóza zůstává jedním z nejsmrtelnějších infekčních zabijáků na světě. Každý den přijde o život v důsledku TBC téměř 4400 lidí a téměř 30 000 lidí touto nemocí, které lze předejít a vyléčit ji, onemocní. Globální úsilí v boji proti TBC zachránilo od roku 2000 odhadem 74 milionů životů. Pandemie covid-19 spolu s konflikty v Evropě, Africe a na Středním východě a socioekonomickou nerovností však zvrátily roky pokroku dosaženého v boji proti TBC. Ve své nejnovější zprávě o tuberkulóze ve světě WHO zdůraznila, že poprvé za více než deset let se odhadovaný výskyt TBC a úmrtí zvýšily. 

Více v článku

Zápis z jednání výboru OSPDL ČLS JEP - únor 2023

Ze dne 16. 2. 2023, za účasti regionálních zástupců.

Více v článku

Antibiotika - aktuální informace

Aktuální informace k dostupnosti ATB v tomto týdnu.

Více v článku

Aktuální informace k dostupnosti ATB

Dostupnost antibiotik v příštím týdnu.

Více v článku

Aktuální informace k dostupnosti ATB v příštím týdnu

Na základě jednání PLDD/MZ/SZÚ/SÚKL ze dne 2.3.2023

Více v článku

Informace k dostupnosti ATB v týdnu 27.2 - 3.3.2023

V článku se dočtete informace o tom, která antibiotika (suspenze, tablety) jsou dostupná, omezená či nedostupná.

Více v článku

Probíhá evropské přehodnocení léků s pseudoefedrinem

Farmakovigilanční výbor Evropské lékové agentury pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) zahájil přehodnocení léčivých přípravků obsahujících účinnou látku pseudoefedrin na základě zaznamenaných případů reverzibilní encefalopatie v zadní cirkulaci (PRES syndrom) a syndromu reverzibilní mozkové vazokonstrikce (RCVS syndrom), rizik ovlivňujících mozkové krevní cévy.

Více v článku

Přehodnocení registrace léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu ze strany EMA.

Upozorňujeme na přehodnocení registrace léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu ze strany EMA. Syndromy RCVS (reverzibilní mozkové vazokonstrikce) a PŘES (reverzibilní encefalopatie v zadní cirkulaci) byly vyhodnoceny jako významné nežádoucí účinky.

Více v článku

K výzvě MZ k doplnění podkladů pro akreditaci

Ministerstvo zdravotnictví začalo akreditovaným pracovištím rozesílat výzvu k doplnění podkladů pro akreditaci zařízení provedenou před platností úpravy vzdělávacího plánu v oboru pediatrie, která proběhla v květnu 2022. Místopředseda OSPDL MUDr. Zdeněk Zíma vysvětluje, že pro většinu akreditovaných pracovišť PLDD nejde o zásadní změnu. Nicméně doporučuje výzvě v předepsané lhůtě vyhovět – a připojuje několik praktických rad, jak na to.

Více v článku

Máme zastoupení v předsednictvu ČLS JEP!

Redakce Newsletteru blahopřeje předsedkyni naší odborné společnosti MUDr. Aleně Šebkové ke zvolení do předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Více v článku

Dočasné povolení distribuce léčivého přípravku V PNC 500 a 750

Dne 13.1.2023 vydalo Ministerstvo zdravotnictví opatření podle § 8 odst. 6 zákona o léčivech o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaných léčivých přípravků (viz příloha): V PNC 500 TBL FLM 30X500MG, balení obsahuje 30 potahovaných tablet, 1 potahovaná tableta obsahuje 500 mg léčivé látky draselná sůl fenoxymethylpenicilinu, což odpovídá 450,96 mg fenoxymethylpenicilinu V PNC 750 TBL FLM 20X750MG, balení obsahuje 20 potahovaných tablet, 1 potahovaná tableta obsahuje 750 mg léčivé látky draselná sůl fenoxymethylpenicilinu, což odpovídá 676,44 mg fenoxymethylpenicilinu

Více v článku

Uvolnění vakcín

Obě pozastavené vakcíny, Prevenar 13 i InfanrixHexa jsou opět uvolněny k používání. Nebyla prokázána jejich vada.

Více v článku

Rostoucí počet infekcí RSV již v některých zemích přetěžuje zdravotnictví

Sezóna RSV letos začala dříve než v sezónách před pandemií covid-19, podle Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) pravděpodobně v důsledku kombinace zvýšeného kontaktu mezi dětmi po úplném uvolnění opatření souvisejících s pandemií a s ohledem na konkurenceschopnost řady respiračních virů v této sezóně. Zprávy z médií ze Španělska a Francie zmiňují zvýšenou zátěž dětských pohotovostí a také nedostatek paracetamolu a amoxicilinu na trhu. Němečtí odborníci zase varují, že kulminace vlny infekcí teprve přijde a že v SRN už nebudou schopni poskytnout adekvátní léčbu všem dětem.

Více v článku

Buď fit 24 – chystá se program na pomoc obézním dětem a rodinám

Bezprecedentní zhoršení zdravotního stavu dětské populace neušlo našim kolegům v České lékařské komoře, na jejíž platformě vznikla iniciativa s ambiciózním plánem podpůrného programu pro obézní dětské pacienty mezi 6–11 lety, kteří hmotností dosahují nad 90. percentil pro svůj věk a pohlaví. Se začátkem programu se počítá od 1. ledna 2024 a budou do něj zapojeny lázně s léčebným programem pro obézní děti, výživoví poradci, sportoviště, a především praktičtí dětští lékaři, kteří budou hlavním odborným článkem a současně vstupní branou do projektu. OSPDL si je velmi dobře vědoma nadměrného zatížení většiny ordinací PLDD, proto se snažíme co nejvíce snížit administrativní náročnost této části programu.

Více v článku

Metodický postup k vykazování očkování od 1. 12. 2022

V návaznosti na zahrnutí OL VAXNEUVANCE do nepovinného očkování zpracovaly odborné společnosti „Stanovisko k používání konjugovaných pneumokokových vakcín pro děti“, které bylo vloženo do Metodického postupu k vykazování očkování (dále jen „Metodika“) jako Příloha č. 7. Současně byl přidán odkaz na tuto přílohu do čl. B Nepovinné očkování proti pneumokokové infekci u kojenců. Aktualizace Metodiky bude provedena k datu 1. 12. 2022.

Více v článku

Infanrix hexa a Prevenar 13: Kroky SÚKL v rámci preventivního pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání určitých šarží

V souvislosti se sdělením SÚKL ze dne 22. 11. 2022 o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání šarže A21CE120C léčivého přípravku Infanrix hexa a šarže FN5579 léčivého přípravku Prevenar 13 uvádí SÚKL další informace.

Více v článku

Týden správné antibiotické praxe

Antimikrobiální rezistenci vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) za jednu z 10 největších globálních hrozeb pro veřejné zdraví, kterým lidstvo čelí. Týden správné antibiotické praxe je celosvětová kampaň, která se každoročně snaží zvýšit povědomí o antimikrobiální rezistenci, lépe jí porozumět a podpořit osvědčené postupy antibiotické léčby. Letos proběhl 18–24. listopadu s tématem „Společná prevence antimikrobiální rezistence“.

Více v článku

Infanrix hexa

Pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání dále uvedené šarže léčivého přípravku z důvodu prověření možné závady v jakosti.

Více v článku

!!! Urgentní informace - doplňující zpráva

Státní ústav pro kontrolu léčiv, na základě § 99 odst. 1 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), informuje o neodkladném opatření týkající se léčivého přípravku PREVENAR 13 INJ SUS

Více v článku

!!! Urgentní informace

SÚKL dnes požádal výrobce o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání šarže léčivého přípravku – Infanrix hexa - A21CE120C. Pokud máte tento přípravek, nyní neočkujte, dejte stranou do vyřešení nahlášené závady. Avenier potvrdil zastavení předmětné šarže k distribuci. Ostatní šarže jsou bez závady, lze používat.

Více v článku

Stanovisko k vzájemné kombinovatelnosti vakcín Varilrix a Varivax proti planým neštovicím

Vzhledem k výpadkům v dostupnosti jednotlivých vakcín proti planým neštovicím vydává Česká vakcinologická společnost ČLS JEP následující stanovisko k možné zaměnitelnosti dvou schválených vakcín používaných v České republice.

Více v článku

Mladí PLDD inspirují mediky, aby si mezi obory zvolili právě ten náš

MUDr. Klára Procházková informuje o Motivační přednášce pro studenty 4.–6.ročníku LF, kterou připravila pracovní skupina OSPDL ČLS JEP Mladí PLDD s cílem motivovat budoucí kolegy k výběru našeho oboru, ukázat práci současného moderního praktického dětského lékaře, vysvětlit nejasnosti a nástrahy současného vzdělávacího programu, atestací a rezidenčních míst a také stručně představit management praxe PLDD.

Více v článku

ZMĚNA v Metodickém postupu k vykazování očkování

Upozorňujeme mimořádně na změnu v Metodickém postupu k vykazování očkování, platném od 1.11:2022

Více v článku

EMA doporučila schválení mRNA vakcín proti covid-19 pro děti od 6 měsíců

Do České republiky bude distribuována vakcína Comirnaty. Výbor OSPDL zatím nezaujal k očkování vakcínou proti původní variantě viru v této věkové skupině žádné stanovisko.

Více v článku

Vakcína Varivax

Informujeme Vás o mimořádném dovozu vakciny Varivax. Jedná se o alternativní náhradu očkovací látky Varilrix proti planým neštovicím.

Více v článku