Antibiotika

Upozorňujeme, že uvedené informace vycházejí z dat (SÚKL a distribuce), která má pracovní skupina k dispozici. Nemohou však odrážet reálnou situaci v jednotlivých lékárnách, ale pouze předpokládanou dostupnost na většině míst.

Suspenze:

DOSTUPNÉ:
- klarithromycin
- azithromycin
- cefprozil
- amoxicilin+klavulanát

dostupný i LP dodaný ze zahraničí – distribuce výdej a použití je povolena opatřením MZ podle § 8 odst. 6 zákona o léčivech; úhrada je od 1.5.2023 stanovena opatřením MZ podle zákona č. 48/1997 Sb.:
- kód pro předepisování:

Dále bylo dodáno zvýšené množství registrovaného LP

- amoxicilin – v dostatečném množství dostupný LP dodaný ze zahraničí – distribuce výdej a použití je povolena opatřením MZ podle § 8 odst. 6 zákona o léčivech; úhrada je od 1.5.2023 stanovena opatřením MZ podle zákona č. 48/1997 Sb.:
- Kód pro předepisování:

OMEZENĚ:
- fenoxymethylpenicilin –
lokálně v lékárnách
- cefuroxim
– pouze v lékárnách


Tablety:

DOSTUPNÉ:
- klarithromycin
- azithromycin
- amoxicilin
+klavulanát – dostupný i LP dodaný ze zahraničí, kód pro předepisování:

Dále bylo dodáno zvýšené množství registrovaného LP

- doxycyklin
- v druhé polovině října je možné očekávat výpadek cca 2 týdny
- spiramycin
- amoxicilin
- cefuroxim

Bylo dodáno zvýšené množství LP

- klindamycin
- cefadroxil
- cefprozil
- fenoxymethylpenicilin