Antibiotika

Suspenze:

DOSTUPNÉ:
- klarithromycin
- azithromycin


OMEZENĚ:
- amoxicilin+klavulanát
(Augmentin 400mg/5ml+57mg/5ml)

pozn. od 1.5.2023 bude zajištěna mimořádná dodávka plně hrazených suspenzí dodaných ze zahraničí:
amoxicilin
amoxicilin+klavulanát
Podrobnosti včetně kódů pro předepisování zašleme v příští informaciTablety:

DOSTUPNÉ:
- klarithromycin
- azithromycin
- amoxicilin
+klavulanát
- doxycyklin
- cefadroxil
- cefprozil
- klindamycin


OMEZENĚ:
- fenoxymethylpenicilin
– v lékárnách (od 1.5. bude zajištěna mimořádná dodávka neregistrovaného V PNC 750mg ze Slovenska – kód pošle MZ příští týden)
- cefuroxim
- klindamycin