Asthma bronchiale – doporučení pro praxi

Kontrola nad astmatem v České republice je dnes na velmi vysoké úrovni. Zřetelně poklesly počty hospitalizací a úmrtnost v důsledku astmatu je i ve srovnání s mnohými evropskými zeměmi velmi nízká. Na tomto úspěchu se nepochybně vedle široce dostupné péče specialistů podílí i péče primární. Přes všechny tyto úspěchy se nicméně stále setkáváme s nedostatečnou nebo opožděnou diagnostikou astmatu především v časném věku a objevují se nejasnosti i v oblasti farmakoterapie.

Odborná společnost praktických dětských lékařů přišla s iniciativou směřující k vydání aktuálního doporučeného postupu pro péči o astma v dětském věku a v dospívání. Česká iniciativa pro astma (ČIPA) tuto výzvu přijala a rozhodla se navázat na tradici multidisciplinárních doporučených postupů, tentokrát s cíleným zaměřením na pediatrickou primární péči. Výsledkem společné práce OSPDL ČLS JEP a ČIPA je publikace Asthma bronchiale v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost – doporučení pro praxi., která by měla pomáhat v záchytu, diagnostice i léčbě astmatu v dětském věku. Pokud vám schází ve vaší knihovně, můžete si ji stáhnout přímo ZDE.