Do Vaší knihovny

Kdy (ne)jet na pohotovost?

Zdraví našich blízkých, a především našich dětí je pro nás to nejdůležitější. Úraz či nemoc našich dětí jsou proto vždy spojeny s mimořádnou emoční zátěží. Především pro laiky je tedy obtížné zachovat chladnou hlavu a jednat s rozmyslem.

Více v článku

Nemocné dítě – průvodce pro rodiče

Tým zkušených pediatrů i lékařů jiných odborností pod vedením profesora Velemínského připravil pro zvídavé maminky a tatínky netradiční publikaci nazvanou Nemocné dítě – průvodce pro rodiče

Více v článku

Asthma bronchiale – doporučení pro praxi

Kontrola nad astmatem v České republice je dnes na velmi vysoké úrovni. Zřetelně poklesly počty hospitalizací a úmrtnost v důsledku astmatu je i ve srovnání s mnohými evropskými zeměmi velmi nízká. Na tomto úspěchu se nepochybně vedle široce dostupné péče specialistů podílí i péče primární. Přes všechny tyto úspěchy se nicméně stále setkáváme s nedostatečnou nebo opožděnou diagnostikou astmatu především v časném věku a objevují se nejasnosti i v oblasti farmakoterapie.

Více v článku

Diagnostika a léčba refluxního onemocnění u dětí

Gastroezofageální reflux, označovaný zkratkou GER, je fyziologický děj vyjadřující návrat žaludečního obsahu do jícnu. Z pojmu není jasné, zda se mluví o ději dlouhodobém, či o jednorázové epizodě. Proto se autoři českého sjednoceného doporučeného postupu z pohledu gastroenterologa, pneumologa, lékaře ORL, neonatologa a chirurga rozhodli používat pojem „refluxní epizoda“.

Více v článku