Do Vaší knihovny

Učebnice Praktické dětské lékařství se už klube na svět 

Poznamenejte si do svých kalendářů již dnes datum 24. března. Toho dne ve formě konference s odborným programem přenášené on-line z Lékařského domu pokřtíme naši dlouho očekávanou Učebnici Praktické dětské lékařství.

Více v článku

Doporučení pro praxi – Kojenecká výživa

Další edukační materiál z cyklu Edice OSPDL zpracovává – již tradičně formou „vypíchnutí“ těch nejdůležitějších informací, aby mohly být rychlým pomocníkem ve vašich ordinacích – téma kojenecké výživy a s ní související problematiky. Formou praktických rad rekapituluje doporučení pro výživu kojenců a batolat, provede vás diferenciální diagnostikou kojenecké koliky a bolestí břicha a samostatnou kapitolu věnuje problematice neprospívání.

Více v článku

Kdy (ne)jet na pohotovost?

Zdraví našich blízkých, a především našich dětí je pro nás to nejdůležitější. Úraz či nemoc našich dětí jsou proto vždy spojeny s mimořádnou emoční zátěží. Především pro laiky je tedy obtížné zachovat chladnou hlavu a jednat s rozmyslem.

Více v článku

Nový koronavirus SARS-CoV-2 a onemocnění covid-19

„Ze zkušenosti jistě všichni víme, že nedostatek kvalitních dat a informací představuje značný problém a omezuje náš úsudek a rozhodovací možnosti,“ píše v editorialu recentně vycházejícího Supplementa 1/2020 časopisu Farmakoterapeutická revue jeho editor a odborný garant MUDr. Milan Trojánek, a pokračuje: „Avšak možná větší problém nastává, máme-li informací příliš, zejména když je nedokážeme správně vyhodnotit. Rovněž tak směšování kvalitních vědeckých dat s osobními názory, pohledy a emocemi v odborné diskusi může snadno vést k šíření zavádějících teorií a vědeckých polopravd.“

Více v článku

Asthma bronchiale – doporučení pro praxi

Kontrola nad astmatem v České republice je dnes na velmi vysoké úrovni. Zřetelně poklesly počty hospitalizací a úmrtnost v důsledku astmatu je i ve srovnání s mnohými evropskými zeměmi velmi nízká. Na tomto úspěchu se nepochybně vedle široce dostupné péče specialistů podílí i péče primární. Přes všechny tyto úspěchy se nicméně stále setkáváme s nedostatečnou nebo opožděnou diagnostikou astmatu především v časném věku a objevují se nejasnosti i v oblasti farmakoterapie.

Více v článku

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v ordinaci PLDD – Doporučení pro praxi

Příručka, kterou ve spolupráci s OSPDL ČLS JEP, SPLDD ČR a řadou českých odborníků vydala pro Nadaci Sirius Obecně prospěšná společnost Sirius, o. p. s., nabízí základní informace pro každodenní praxi. Obsah reaguje na závěry kvalitativního výzkumu, který identifikoval potřeby PLDD v této problematice a hlavní překážky, které v praxi ztěžují včasnou detekci ohrožených týráním, zneužíváním a zanedbáváním.

Více v článku

Dědičné nádorové syndromy v dětské onkologii

Kniha nabízí přehled nejčastěji se vyskytujících dědičných nádorových syndromů asociovaných s dětskými typy nádorů, doporučený věk pro genetické vyšetření, doporučení pro multioborovou péči, typ a frekvenci jednotlivých vyšetření dle typu syndromu a nádorové predispozice. Je tedy určena nejen onkologům nebo genetikům, ale prakticky všem lékařům, kteří se starají o mladou generaci do 20 let věku. Členům OSPDL ČLS JEP je nabízena se slevou z prodejní ceny.

Více v článku

Diagnostika a léčba refluxního onemocnění u dětí

Gastroezofageální reflux, označovaný zkratkou GER, je fyziologický děj vyjadřující návrat žaludečního obsahu do jícnu. Z pojmu není jasné, zda se mluví o ději dlouhodobém, či o jednorázové epizodě. Proto se autoři českého sjednoceného doporučeného postupu z pohledu gastroenterologa, pneumologa, lékaře ORL, neonatologa a chirurga rozhodli používat pojem „refluxní epizoda“.

Více v článku

Poslušně hlásím: učebnice Praktické dětské lékařství už vyšla!

Naše dlouholetá snaha přinesla své ovoce a učebnice Praktické dětské lékařství je konečně na světě. Symbolicky se tak stalo sto let poté co vyšel světoznámý román Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka. Zajímavé, ne?

Více v článku

Dětská bolest

„Pro zvláštnosti zvyku, průběhu a léčby dětské bolesti platí základní postulát pediatrie, a to, že dítě není zmenšenina dospělého člověka a že rozdíly mezi dětstvím a dospělostí jsou nejen kvantitativní, ale i kvalitativní,“ píší v úvodu čerstvě vydané, prakticky zaměřené publikace její autoři R. Rokyta, J. Frycová a A. Šebková.

Více v článku

Nemocné dítě – průvodce pro rodiče

Tým zkušených pediatrů i lékařů jiných odborností pod vedením profesora Velemínského připravil pro zvídavé maminky a tatínky netradiční publikaci nazvanou Nemocné dítě – průvodce pro rodiče

Více v článku

Praktické rady pro rozvoj dítěte do jednoho roku

Pražské nakladatelství Euromedia právě vydává Nejlepší knihu o miminku..., která přináší praktické rady pro rozvoj dítěte od narození do jednoho roku. Kniha je velmi srozumitelná a jednoduchá. Na velkých fotografiích prezentuje postupně pohybový vývoj po jednotlivých trimenonech a klade si za cíl inspirovat nejen rodiče k tomu, aby si se svým miminkem v jednotlivých fázích vývoje přirozeně hráli.

Více v článku