Bez očkování a testování hrozí výpadek terénních zdravotních i sociálních služeb

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) apeluje na vládu, aby přehodnotila seznam prioritních skupin pro očkování proti covid-19. Ten v současné době sice zahrnuje část sociálních pracovníků, zejména z pobytových služeb, zcela ale pominul ty, kteří se pohybují v terénu nebo poskytují ambulantní služby. Kvůli riziku jejich vysoké nemocnosti reálně hrozí výpadek ve službách, bez kterých se klienti závislí na pomoci neobejdou. Právě tito klienti patří současně do skupiny nejvíce ohrožené onemocněním covid-19.

„Naši zaměstnanci navštíví až tři rodiny dětí se zdravotním postižením denně, často napříč regiony. Riziko, že se v některé z nich nakazí a nebudou moci rodinám dál pomáhat, je tedy vysoké,“ říká k iniciativě AVPO ČR Petra Mžourková z organizace rané péče EDA. Podle ní ze systému v současnosti vypadávají také azylové domy, noclehárny pro lidi v nouzi nebo pracovníci různých intervenčních center.

Podobně jako s očkováním ministerstvo zdravotnictví zapomnělo na pracovníky, kteří za svými klienty docházejí do domácího prostředí nebo se pohybují na ulici, také s antigenním testováním.

„Pravidla očkování i pravidelného testování na covid-19 by měla být stejná pro všechny pracovníky v sociálních službách, protože všichni dennodenně přicházejí do rizikového kontaktu se svými klienty. Patří proto do skupiny nejvíce ohrožené koronavirem a současně jsou rizikem i pro své klienty, kteří jsou křehcí a často zcela závislí na pomoci druhých. Vláda je ale opět pominula. Mezi rizikové skupiny nezahrnula ani pracovníky, kteří pomáhají v terénu lidem bez domova nebo v noclehárnách, na seznamu chybí i jednodenní stacionáře a mnoho dalších,“ uvádí konkrétní příklady předsedkyně Sekce sociálních a zdravotních služeb AVPO ČR Lenka Kohoutová. Upozorňuje tak na to, že ministerstvo zdravotnictví při přípravě mimořádných opatření opakovaně klade důraz na pobytová zařízení, zapomíná ale na terénní a ambulantní služby.

„Pro organizace to znamená, že si nemohou ani částečně nechat testy proplácet, a jsou tak závislé buď na podpoře z kraje, anebo jsou s ohledem na své klienty nuceny nakupovat testy ze svého,“ dodává prezident AVPO ČR Marek Šedivý.


Jan Kulhavý