Blýská se na lepší časy? Medici deklarují zájem o dětské lékařství

Mezi českými studenty českého občanství 88 % (82 % v roce 2019) a slovenskými studenty slovenského občanství 78 % (77 % v roce 2019) nadále roste zájem o práci v tuzemsku. Pozitivním zjištěním je, že 61 % (50 % v roce 2019) českých studentů jiného občanství plánuje po ukončení studia pracovat v České republice. Naopak pouze 13 % studentů jiného občanství na Slovensku chce po skončení studia pracovat v této zemi.

Studenti chtějí nejčastěji vykonávat svou profesi v nemocnicích. V České republice míří studenti do nemocnic fakultních (48 %) i krajských/městských (47 %). Na Slovensku chce převážná většina studentů po ukončení studia pracovat ve fakultní nemocnici (63 %). Pouze 26 % studentů míří do slovenských krajských/městských nemocnic.

V rámci volby oboru pro budoucí výkon lékařské profese v tuzemsku jsou nejžádanějšími obory všeobecné praktické lékařství, dětské lékařství a vnitřní lékařství. U studentů, kteří preferují vycestovat za prací do zahraničí, jsou nejžádanějšími obory anesteziologie a intenzivní medicína, vnitřní lékařství a chirurgie.

Během svého studia preferují čeští (54 %) i slovenští (60 %) studenti vykonávání praxe v univerzitní/fakultní nemocnici. Nejčastěji se takto rozhodují z důvodu širokého spektra pacientů, výkonů a možností včetně odbornosti pracoviště. O praxi v krajské/městské nemocnici je v Česku téměř 2× vyšší zájem (41 %) oproti Slovenské republice (23 %).

Studenti považují aktivní a dostatečnou podporu výkonu praxe nad rámec studia ze strany fakulty za nedostatečnou (51 % studentů v České republice a 65 % studentů na Slovensku). V tomto ohledu by v průměru 89 % studentů v Česku i na Slovensku uvítalo také zavedení tematických seminářů, kde by se dozvěděli informace pro svou budoucí praxi.

Studenti, kteří se chtějí věnovat lékařské profesi v zahraničí, nejčastěji preferují dlouhodobé pobyty v rozsahu 11 a více let. Nejčastějšími důvody studentů obou zemí pro práci v zahraničí jsou lepší platové a životní podmínky.

Představa platu po první atestaci se u studentů v Česku nejčastěji pohybuje v rozmezí od 50 do 60 tisíc Kč (26 %). Na Slovensku jsou očekávání platu po první atestaci vyšší, a to nejčastěji v rozmezí (po přepočtu na české koruny) od 60 do 70 tisíc Kč, resp. od 70 do 80 tisíc Kč (shodně 22 %). Představy studentů v Česku (25 %) i na Slovensku (40 %) o platu po první atestaci v případě výkonu lékařské profese v zahraničí nejčastěji přesahují částku 100 tisíc Kč.

Tyto závěry vyplynuly z výsledků 6. ročníku mezinárodního průzkumu mezi studenty 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice a čtyř lékařských fakult na Slovensku „Barometr mezi mediky“, který proběhl na podzim roku 2021. Celkově se do tohoto průzkumu zapojilo 1035 respondentů z českých lékařských fakult a 754 respondentů ze slovenských lékařských fakult. Tento a další průzkumy tradičně zveřejňuje HealthCare Institute o.p.s., nezisková organizace, která si klade za cíl napomáhat zvyšování bezpečnosti a kvality českého zdravotnictví.

Detailní výsledky průzkumu si můžete prostudovat ZDE