Buď fit 24 – chystá se program na pomoc obézním dětem a rodinám

Explozivní nárůst počtu obézních dětí jistě už zaznamenal každý z nás ve své praxi. Trend růstu se týká především starších školních, tedy prepubertálních dětí. V celkovém počtu dokonce bylo možno vysledovat malý pokles prevalence obezity před propuknutím pandemie covid-19. Důvodem však byl relativně stacionární počet obézních dětí v předškolním a mladším školním věku. Každopádně v průběhu posledních 3 let došlo k masivnímu nárůstu obezity ve všech věkových skupinách dětí.
Toto bezprecedentní zhoršení zdravotního stavu dětské populace neušlo také našim kolegům v České lékařské komoře. Pod vedením MUDr. Jehličky vznikla iniciativa s ambiciózním plánem podpůrného programu pro obézní dětské pacienty mezi 6–11 lety, kteří dosahují hmotnosti mezi 90. a 97. percentilem pro svůj věk a pohlaví. Naše Odborná společnost praktických dětských lékařů se na iniciativě významně podílí, ale významný potenciál vidíme především v možnosti využít širokých možností České lékařské komory. Plán počítá se začátkem programu od 1. ledna 2024 a budou do něj zapojeny lázně s léčebným programem pro obézní děti, výživoví poradci, sportoviště, a především praktičtí dětští lékaři. Masivní mediální podpora projektu by měla informovat laickou veřejnost o existenci projektu, ale PLDD bude hlavním odborným článkem, který bude současně vstupní branou do projektu pro obézní děti, nebo lépe řečeno pro obézní rodiny. Předpokládáme možnost krátkodobých, asi 2týdenních pobytů v lázeňském zařízení, na které bude navazovat intenzivní režimová péče v domácím prostředí. Děti budou mít k dispozici sportoviště s odborným dozorem z řad studentů Fakulty tělesné výchovy a sportu UK. Zvýšení fyzické aktivity bude ověřeno měřením pomocí standardní monitorace pohybové aktivity fitness náramkem propojeným s chytrým telefonem a v něm nainstalovanou interaktivní aplikací Buď fit 24. Iniciativy se také zúčastní kolegové ze sdružení STOB – mimořádný přínos bude v možnosti využití jejich databáze potravin, včetně jejich výživové a kalorické charakteristiky. Podobným způsobem se zapojí také Společnost pro výživu.
Dětští praktici budou patřit k nejdůležitějším součástem celého projektu. Jsme si velmi dobře vědomi nadměrného zatížení většiny ordinací PLDD, proto se snažíme co nejvíce snížit náročnost této části pro PLDD. Nezbytné bude zřejmě zařazení do dítěte do projektu, tj. zajištění antropometrických údajů a nabídnutí rodině účasti v projektu. Dále budou následovat pravidelné kontroly přibližně v 3 měsíčních intervalech se zhodnocením antropometrických údajů a dodržováním režimových opatření. Také vyslání dítěte do lázní bude vyžadovat součinnost PLDD, ale předpokládáme jen minimální administrativní zátěž, nikoliv vypsání standardního lázeňského návrhu. Při odhadovaném počtu cca 5–10 dětí na jednu ordinaci splňujících kritéria programu předpokládáme, že zátěž PLDD nepřekročí 20–30 minut měsíčně. Přitom však předpokládáme, že část této zátěže nebude směřována na lékaře, ale na zdravotní sestru (měření a hodnocení antropometrických údajů a kontrola dodržování režimových opatření). Navíc lze oprávněně očekávat, že účast PLDD v programu bude představovat jen jinou formu práce s obézními dětmi, které by beztak PLDD musel intervenovat, pokud by nebyl k dispozici program Buď fit 24. Z těchto důvodů předpokládáme, že účast PLDD v programu bude plošná, ačkoliv nepovinná.
Centrem celého projektu budou internetové stránky poskytující oporu pro zařazené děti/rodiny, a to nejen informační servis, ale také zpětnou vazbu ohledně správnosti režimových a výživových opatření a pohybové aktivity. Věřím, že široce pojatá mediální podpora projektu, umožní alespoň zmírnit současný nepříznivý trend nárůstu dětské obezity. O dalším vývoji v tomto projektu vás budeme průběžně informovat. 


MUDr. Zdeněk Zíma, místopředseda OSPDL ČLS JEP