Byl vydán upravený algoritmus vyšetření SARS-CoV-2

Pro případ, že se ve své ordinaci setkáte s pacienty s možnou zavlečenou infekcí SARS-CoV-2, nebo s osobami s podezřením na onemocnění COVID-2019, přinášíme Vám aktualizovaný metodický materiál Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ. Tento přehledný a návodný dokument, který se průběžně mění podle epidemiologické situace v ostatních zemích, si můžete stáhnout ZDE.

Co je o novém onemocnění zatím známo?

Název nového onemocnění: COVID-2019 (rozhodnutím WHO z 11. 2. 2020)

Příznaky a symptomy: Nejčastěji horečka, kašel, dušnost, bolesti svalů a únava, méně často průjem a zvracení, u závažných případů zánět plic. U starších lidí a osob s chronickým onemocněním je pozorován závažnější až smrtelný průběh onemocnění.

Inkubační doba: Aktuálně udávaná inkubační doba nového koronaviru se odhaduje na 5–6 dnů, s maximem až 14 dnů. Tato informace se může měnit. Původce: SARS-CoV-2 je nový koronavirus (původně označen 2019-nCoV). Jako původce onemocnění u lidí dosud nebyl zachycen.

Zdroj: zatím neidentifikován – pravděpodobně zatím blíže neurčené zvíře. Je pravděpodobné, že za první případy onemocnění je zodpovědný zvířecí zdroj/rezervoár z tržnice ve Wu-chanu. Narůstá počet důkazů o možné souvislosti mezi SARS-CoV-2 a jinými podobnými známými koronaviry, které cirkulují mezi netopýry (konkrétně subspecies Rhinolophus – vrápenec).

Přenos: Nový koronavirus je respirační virus; k přenosu dochází primárně kontaktem s infikovanou osobou. Přenos je možný také předměty čerstvě kontaminovanými sekrety infikovaného člověka. Virus se podařilo izolovat ze vzorků odebraných z dolních cest dýchacích, virová DNA byla detekována ve stěrech z nosohltanu i hrdla, v séru, krvi, výtěrech z konečníku, ve slinách, moči a stolici.

Období nakažlivosti, vnímavost, imunita, smrtnost: období nakažlivosti je zatím neznámé, vnímavost je zřejmě všeobecná, případná imunita vůči SARS-CoV-2 není dosud stanovena. Hlášená smrtnost kolísá od 2 do 3 %. Zatím zůstávají nejasnosti ohledně závažnosti průběhu onemocnění a smrtnosti. Zatím publikovaná data z Číny odhadují smrtnost u hospitalizovaných pacientů na 11–14 %, v závislosti na použité metodě sledování a definicích a na vybrané populaci.

Prevence: obecně platná pro nákazy přenášené kapénkami či kontaktem.

Očkování: očkovací látka není dostupná.

Terapie: symptomatická, podpůrná, aktuálně se při terapii zkoušejí dostupná antivirotika a experimentální léky.

Zdroj: WHO, ECDC, CDC, SZÚ, údaje platné k 27. únoru

SZÚ varuje před falešnými dopisy!

Státní zdravotní ústav zjistil, že je jeho jménem rozesílán dopis, kterým jsou nařízena k ochraně před zavlečením SARS-CoV-2 ze zahraničí ochranná opatření. Možná vyplašil i rodiče Vašich pacientů...
Informace, které jsou v dopise uváděny, jsou nepravdivé a zavádějící. Státní zdravotní ústav se důrazně distancuje od předmětného sdělení a zároveň přistoupil v této věci k podání trestního oznámení.
Dopis není vytištěn na hlavičkovém tiskopisu SZU, ani SZU není oprávněn podobná opatření vydávat. Podpis ředitele Ústavu je zfalšován. Veškerá opatření jsou vydávána pouze Ministerstvem zdravotnictví nebo Krajskými hygienickými stanicemi a Hygienickou stanicí hl. m. Prahy.
Státní zdravotní ústav zveřejňuje aktuální informace k problematice koronaviru na svých webových stánkách www.szu.cz a dále také zřídil informační telefonickou linku, kam se mohou občané obrátit, pokud potřebují v souvislosti s koronavirem poradit. Infolinka je k dispozici
denně od 9 do 21 hodin na telefonním čísle: +420 724 810 106.

red