Cena předsednictva ČLS JEP pro Praktické dětské lékařství

Mezi nejlepšími vědeckými pracemi publikovanými v roce 2020, soutěžícími o cenu předsednictva ČLS JEP, se na skvělém druhém místě umístila naše učebnice Praktické dětské lékařství (Šebková, Alena – Zíma, Zdeněk a kol.,Praha, Grada Publishing 2020. ISBN 978-80-271-1200-5). Úžasné je, že jsme obstáli v konkurenci monografií „velkých“ klinických oborů – před naši publikaci se dostala jen Neuropsychiatrie – klinický průvodce pro ambulantní i nemocniční praxi (Uhrová, Tereza – Roth, Jan a kol., Praha, Maxdorf Jessenius 2020. ISBN 978-80-7345-619-1), naopak až za námi se umístila Intenzivní medicína v praxi (Maláska, Jan – Stašek, Jan – Kratochvíl, Milan – Zvoníček, Václav a kol., Praha, Maxdorf Jessenius 2020. ISBN 978-80-7345-675-7).

Slavnostní předání cen předsednictva ČLS JEP proběhlo tradičně v Senátu Parlamentu ČR 7. září pod záštitou předsedy Senátu RNDr. Miloše Vystrčila, kterého zastupoval MUDr. Roman Kraus, MBA, předseda senátního Výboru pro zdravotnictví.

Jménem předsednictva ČLS JEP cenu učebnici Praktické dětské lékařství předala jeho členka MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH. Zdůraznila mj., že jde o první ucelenou učebnici praktického dětského lékařství u nás. Ocenila, že vedle klinických kapitol a části věnované managementu praxí je prostor věnován i problematice sociální pediatrie, ve které jsou PLDD se svou znalostí historie rodiny a rodinného zázemí nezastupitelní. Ať už se to týká problematiky týraných, zanedbávaných a zneužívaných dětí či prevence závislostí.

MUDr. Šteflová dále řekla: „Předsednictvo ČLS JEP a jeho členové jsou v posledních letech svědky toho, s čím se praktičtí lékaři pro děti a dorost musejí potýkat, aby poukázali na svou roli a obhájili svoji svébytnost v rámci primární péče – jako součást systému vedle všeobecných praktických lékařů, stomatologů a ambulantních gynekologů. Právě oblast nastavení systému vzdělávání a kvality jednotlivých poskytovatelů bývá často používána oponenty, kteří kritizují samostatný obor PLDD. Vydání této publikace jasně ukazuje, že praktickým dětským lékařům jde o zvyšování kvality péče a o jejich vzdělávání. Děje se tak v době, kdy se obor PLDD stává velmi nedostatkovým. Na ministerstvu zdravotnictví spolu se zdravotními pojišťovnami řešíme jak tuto ztrátu doplnit, protože nezastupitelnost PLDD je velmi patrná,“ konstatovala MUDr. Šteflová a závěrem dodala: „Prestižní ocenění, kterého se tímto publikaci a její kvalitě dostává, je pro celý obor velmi významné, a já jen doufám, že ukončí i některé iracionální diskuse, které se stále ještě vedou.“

Videozáznam z předávání je ke zhlédnutí ZDE.  


Jan Kulhavý,
publikační pracovní skupina OSPDL ČLS JEP