Centrální evidence členů ČLS JEP

Centrální evidence členů ČLS JEP připravila několik novinek ve stále se vyvíjející a zdokonalující databázi členů. Cílem je, aby nový program členské databáze využívalo co nejvíce členů a aby dobře fungovala spolupráce organizačních složek (OS) a sekretariátu ČLS JEP. Jako člena odborné společnosti ČLS JEP bychom vás rádi informovali o možnosti kontroly a aktualizace vašeho členství v nově zpřístupněném profilu člena v členské databázi.

Pro první přihlášení do profilu člena je nutné rozkliknout žádost o heslo ZDE a vložit svůj email a evidenční číslo (= variabilní
symbol), na email bude doručen odkaz pro změnu hesla, dále je již možné se přihlásit pod novým heslem ZDE.

Podrobný návod je k dispozici ZDE.